הארכת הטבת הביטוח

הנדון: המשך הטבת 3 חודשי חינם למצטרפים.

הננו שמחים להודיעכם, כי לאחר סיום ההטבה שניתנה בתחילת שנה ע”י חברת הביטוח
ובעקבות כך, פנה יו”ר האגודה מר אלי מילוא למשרדנו להמשך ההטבה וזאת לאור המצב המתמשך של תעסוקת התיירות בארץ ובעולם.
לאחר משא ומתן ארוך מול חברת הביטוח הצלחנו להאריך את תקופת ההטבה לחודשים הבאים.

חברים יקרים,
נצלו חלון הזדמנות זה לכיסוי ביטוחי נכון ומותאם למורי הדרך, היות והטבה זו לא תחזור בשנים הבאות.