הרשמה בטופס הינה הסכמה לצרף אתכם  אוטומטית לרשימת הדיוור של אגודת מורי הדרך בישראל.

 בדיוור תקבלו עדכונים, מידע על סיורים , השתלמויות ופעילויות של האגודה ולמען חברי האגודה.

ניתן להסיר את הכתובת שלך מרשימה זו בכל זמן.