חברי אגודת מורי הדרך בישראל,

הנדון: תקנון חדש לעיונכם לקראת הצבעה באסיפה השנתית

  1. במהלך חודש ינואר 2022 סיימה ועדת התקנון, שמונתה בידי יו”ר האגודה לשעבר, מר מיקי מלכה, את עבודתה בגיבוש תקנון חדש לאגודה.
  2. התקנון כולל בתוכו סעיפים חדשים הקשורים בשינויי הזמן והקשורים למשימות ולמטרות האגודה לעת הזאת.
  3. בעבודתה על התקנון, השתדלה הועדה גם לצפות פני עתיד, בעיקר בנוגע לנושאים הטכנולוגיים המשתנים במהירות, בכדי לאפשר גמישות תפעולית ככל האפשר במסגרת פעילותן של המועצה, המזכירות ויתר בגופים והועדות.
  4. התקנון הועבר למזכירות לאישור ולאחר מכן הופץ לחברי המועצה לשם קבלת הערות ובקשות לשינויים או תיקונים.
  5. נערך דיון באסיפת מועצה שכונסה במיוחד לנושא זה והוצגו בה כל סעיפי התקנון והוקראו כל ההסתייגויות.
  6. נערכה הצבעה על סעיפים שהיו בהם שינויים ונתקבלה החלטה שיושמה בתקנון.
  7. התקנון כמכלול כולל ההסתייגויות הועברו לאישור היועצת המשפטית של האגודה שאישרה את התקנון כראוי להעלאה לאישורכם.
  8. מה שנדרש מכם הוא לקרוא את התקנון בכדי שתגיעו מוכנים להצבעה בעת התכנסות האסיפה הכללית, ששם תיערך גם הצבעה על התקנון כמכלול.
  9. לאחר ההצבעה ואישור המליאה, יועבר התקנון בשיטה הנדרשת אל רשם העמותות לאישורו הסופי כתקנון החדש של אגודת מורי הדרך בישראל.

להורדת תקנון האגודה לחצו