ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" ו"אחריות מקצועית" למורי דרך

אנו שמחים להודיעכם כי אגודת מורי הדרך בישראל בחרה  בסוכנות “אורלי ביטוח ופיננסים”,  להציע לחברי האגודה, ביטוח אחריות מקצועית משולב צד שלישי מטעם הכשרה – חברה לביטוח בע”מ, דאגנו והקפדנו על עלות נוחה לכולם: הן למורי דרך וותיקים ובמשרה מלאה, הן למורי דרך חדשים והן לכאלה אשר להם זו לא ההכנסה העיקרית/הבלעדית, אולם גם הם חשופים לתביעות אשר כתוצאה מכך יצטרכו הגנה משפטית מלאה. 

הביטוח מאפשר לכם לעבוד בראש שקט וללא דאגות!

ייעוץ חינם בעת קרות מקרה אירוע ביטוחי, הכולל הנחיות מדויקות כיצד לנהוג, מה מותר ומה אסור לעשות.

ביטוח ייחודי זה נוצר והותאם לעוסקים בהוראת דרך והדרכת הטיולים, עקב מספר אירועים בהם נתבעו מורי דרך בתביעות צד ג’ ורשלנות מקצועית.

חלופה א׳

ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" משולב עם ביטוח "אחריות מקצועית":

ביטוח ״אחריות כלפי צד שלישי:

גבולות אחריות: 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה

השתתפות עצמית: 3,000 ₪ בכל תביעה

 ביטוח “אחריות מקצועית”:

גבולות אחריות: 800,000 ₪ למקרה ולתקופה

השתתפות עצמית: 6,000 ₪ בכל תביעה

תאריך רטרואקטיבי: 01.01.2006  כפוף לרצף ביטוחי.

גבול טריטוריאלי ושיפוט: ישראל והשטחים המוחזקים בלבד.

 •  פרמיה שנתית ברוטו: 550 ₪ , עבור פוליסה על בסיס תביעה
 • אפשרות לפוליסה על בסיס יום האירוע בתוספת של 165 ₪

חלופה ב׳

ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" משולב עם ביטוח "אחריות מקצועית":

ביטוח “אחריות כלפי צד שלישי”:

גבולות אחריות: 3,500,000 ₪ למקרה ולתקופה

השתתפות עצמית: 3,000 ₪ בכל תביעה

 ביטוח “אחריות מקצועית”:

גבולות אחריות: 800,000 ₪ למקרה ולתקופה

השתתפות עצמית: 6,000 ₪ בכל תביעה

תאריך רטרואקטיבי: 01.01.2006  כפוף לרצף ביטוחי.

גבול טריטוריאלי ושיפוט: ישראל והשטחים המוחזקים בלבד.

 • פרמיה שנתית ברוטו: 620 ₪, עבור פוליסה על בסיס תביעה
 • אפשרות לפוליסה על בסיס יום האירוע בתוספת של 186 ₪

חלופה ג׳

ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" משולב עם ביטוח "אחריות מקצועית":

 ביטוח “אחריות כלפי צד שלישי”:

גבולות אחריות: 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופה

השתתפות עצמית: 3,000 ₪ בכל תביעה

 ביטוח “אחריות מקצועית”:

גבולות אחריות: 1,200,000 ₪ למקרה ולתקופה

השתתפות עצמית: 6,000 ₪ בכל תביעה

גבול טריטוריאלי ושיפוט: ישראל והשטחים המוחזקים בלבד. 

 • פרמיה שנתית ברוטו: 1,090 ₪, עבור פוליסה על בסיס תביעה
 • אפשרות לפוליסה על בסיס יום האירוע בתוספת של 327 ₪

יש למלא את הטופס ונציגי חברת הביטוח יחזרו אליכם

למען הסר ספק:

1. גבולות האחריות אינם משותפים והם עומדים בנפרד כגבולות אחריות נפרדים בפוליסה לכל כיסוי בנפרד.

2. הכיסוי אינו כולל נופש ופעילות אתגרית מכל סוג שהוא.

הרחבה מיוחדת לפעילות אתגרית לחלופה א’ בלבד (אין אפשרות להרחיב כיסוי זה בחלופות השונות)

בגין הרחבת הכיסוי לכלול פעילות אתגרית בישראל בלבדתגבה פרמיה ברוטו שנתית נוספת בסך 720 ₪ , עבור פוליסה על בסיס תביעה

אפשרות לפוליסה על בסיס יום האירוע בתוספת של 381 ₪

השתתפות עצמית בגין פעילות אתגרית תעמוד על סך של:

 1. אחריות כלפי צד שלישי – 6,000 ₪ בכל תביעה
 2. אחריות מקצועית – 12,000 ₪ בכל תביעה

עבור מורי דרך המעסיקים עובדים ניתן לרכוש פוליסה לביטוח חבות מעבידים עם גבול אחריות של 6,000,000 ₪ לתובע ו- 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופה בעבור פרמיה ברוטו לעובד אחד של 290 ₪.

הרחבות לפוליסה תמורת פרמיה נוספת

ארגון טיולים, נופש פעיל, הדרכות בחו”ל (כולל כיסוי בשטחי A) כדלהלן: 

 1. נופש פעיל – תוספת פרמיה ברוטו שנתית בסך 140 ₪.
 2. ארגון טיולים – תוספת פרמיה ברוטו שנתית בסך 140 ₪.
 3. הדרכות בחו”ל –  תוספת פרמיה ברוטו שנתית בסך 140 ₪. גבול טריטוריאלי: כל העולם, למעט ארה”ב וקנדה, תחום שיפוט: ישראל בלבד.
 4. היה והמבוטח יבחר ב-3 ההרחבות המפורטות בסעיפים 1,2 ו-3 ישלם המבוטח סה”כ פרמיה שנתית בסך 390 ₪.
 5. כיסוי לפעילות בשטחי A מותנה בקבלת אישורי רשויות ופעילות על פיהם.

כללי: 

 1. תנאי הפוליסה יהיו כפופים לתנאי הפוליסה של הכשרה חברה לביטוח בע”מ לביטוח “אחריות מקצועית” ו “אחריות כלפי צד שלישי”.
 2. הביטוח יהיה על בסיס שמי בלבד ומוגבל למורי דרך/מדריכי טיולים בעלי רישיון מתאים על פי חוק.
 3. הביטוח יחל ביום שיתקבל אישור ממורה הדרך להחלת הכיסוי הביטוחי על פי הצעה זו.
 4. תנאי תשלום:
 1. מזומן – ב-4 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים, ללא דמי אשראי, החל מ-30 יום ממועד תחילת הביטוח.
 2. תשלומים – ב-8 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים בתוספת דמי אשראי בשיעור של 4% החל ממועד תחילת הביטוח.
 3. התשלומים ישולמו לחברת הכשרה בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית, שיימסר לחברת הביטוח מיד עם קבלת הצעה זו לביטוח.

 

לפרטים נוספים ולהצטרפות יש לפנות לסוכנות אורלי ביטוח ופיננסים 

בטלפון: 04-6396269, 052-4578736 או במייל: rafi@orly-insurance.com

אתר אינטרנט: www.orly-insurance.com

סוכנות אורלי ביטוח ופיננסים קיימת מזה 20 שנה. הסוכנות עוסקת במגוון תחומי הביטוח והיא אחת הסוכנויות המובילות בשוק הביטוח הישראלי.

ביטוח אחריות מקצועית וצד ג’ למורי הדרך ומדריכי הטיולים של סוכנות אורלי ביטוח ופיננסים, הינו הביטוח המקיף והזול ביותר בישראל!!! אז… צאו לדרך עם ראש שקט !