אודות אגודת מורי הדרך בישראל

אגודת מורי הדרך פועלת למען מורי הדרך ובשמם בתחומים נרחבים הכוללים חתימה על הסכמי עבודה, דאגה לזכויות הסוציאליות של מורי הדרך וקידום רמתם המקצועית. פעילותה נעשית במסגרת עמותה רשומה ונציגיה נבחרים בבחירות כלליות המתקיימות מדי שנתיים. חבריה משתתפים בכנסים מקצועיים ופעילויות שונות הנעשות בנפרד ובמשותף עם גופים אחרים. האגודה מקיימת בשיתוף עם משרד התיירות פעילויות אכיפה נגד מורי דרך לא מוסמכים ונציגיה חברים בוועדות שונות העוסקות בקביעת מדיניות התיירות של ישראל בתחומים שונים ומגוונים כגון רישוי והסמכה, רכב אשכול, שיווק תיירות, תשתיות, פיתוח המוצר התיירותי, תיירות נכנסת, תיירות פנים ועוד.

אגודת מורי הדרך בישראל חברה מלאה בפדרציה מדריכי התיירים העולמית.
אילן שחורי סגן היו”ר האגודה יוצא כל שנה לכנס השנתי והשנה זה היה באירופה.