אודות אגודת מורי הדרך בישראל

אגודת מורי הדרך הינה הארגון היציג והמוכר של מורי הדרך בישראל. האגודה הוקמה בשנת 1989 ומאז פועלת למען כלל מורי הדרך בישראל, בתחומים נרחבים הכוללים חתימה על הסכמי עבודה, דאגה לזכויות הסוציאליות של מורי הדרך, ייצוג מול גופי ממשל וקידום הידע המקצועי.

פעילות אגודת מורי הדרך נעשית במסגרת עמותה רשומה ונציגיה למועצה נבחרים בבחירות כלליות המתקיימות אחת לשנתיים.  

אגודת מורי הדרך, היא הגוף המייצג היחיד של מורי הדרך בישראל בכל המגזרים של תיירות הפנים, התיירות הנכנסת, תיירות חינוכית והן הטיילות הפרטית אותה מובילים בעלי רכב אשכול. מתוקף כך, האגודה יצרה מערכת יחסי עבודה בונה ופתוחה עם גורמי ממשל ותיירות בישראל, במשרדי התיירות, התחבורה והחינוך. יחסי שיתוף פעולה נוספים נרקמו עם לשכת מארגני תיירות נכנסת, רשות הטבע והגנים, התאחדות המלונות, בתי ספר לתיירות, החברת להגנת הטבע, ארגון להב לעצמאיים המייצג את העצמאים בישראל ונוספים.

נציגי האגודה, כנציגי מורי הדרך, חברים בוועדות ממשלתיות שונות העוסקות בעיצוב מדיניות התיירות של ישראל בתחומים שונים ומגוונים כגון רישוי והסמכה, רכב אשכול, שיווק תיירות, תשתיות, פיתוח המוצר התיירותי, תיירות נכנסת ותיירות פנים.

כל חברי הנהלת אגודת מורי דרך עובדים בהתנדבות מלאה. מאז תחילת המשבר הנוכחי, פועלים חברי מועצת אגודת מורי הדרך, לילות כימים, על מנת לייצר פתרונות, לייצג את מורי הדרך בפני מוסדות ממשלתיים, ליזום רעיונות ולעזור לנו לעבור את המשבר הנוכחי

אגודת מורי הדרך פועלת בימים אלו , בנושאים הבאים: 

דמי אבטלה למורי הדרך השכירים, אבטלה לבעלי רכב אשכול, תשלום פעימות למורי דרך עצמאים ובעלי רכב אשכול, הצטרפות ל-לה”ב, ארגון הגג של העצמאים בישראל, יזום פרויקטים וסיוע בהתארגנות מחודשת לעבודה, השתלבות בהדרכה בפרויקט הדגל של סיורים בארץ אותו מוביל משרד התיירות, סיורי יום בשמורות הטבע ובערים המרכזיות בהדרכת מורי דרך חברי אגודה. אגודת מורי הדרך פעלה למיזם הסבת מורי דרך לעבודה כמורים בבתי הספר, להכשרה וסטאז’ לעבודה בתיירות חד יומית .  

האגודה שמה לה למטרה להיות הגורם המוביל והמשפיע במימוש הפוטנציאל התיירותי בישראל, תוך שילוב מורי הדרך כמובילים את התהליך. אנו פועלים למינוף מעמדם של מורי הדרך במדינה, באמצעות יצירת שותפויות עם ארגונים מתחם התיירות. 

חזון אגודת מורי הדרך

מובילים ביחד את התיירות בישראל

מטרות האגודה:

  • ייצוג כלל מורי הדרך הפעילים בארץ, מכל המגזרים ולפעול לאיגודם.
  • קידום מעמדם, מקצועיותם ורווחתם של מורי הדרך.
  • ייצוג מורי הדרך בשיתוף כל גורמי התיירות - הממשלתיים, הציבוריים והפרטיים.
  • הגנה על מעמדם של מורי הדרך ושמירה על זכויותיהם ומעמדם המקצועי.

רשימת בעלי התפקידים באגודה 

לאור מעבר המשרד לעבודה ללא משרד, המענה הטלפוני ייעשה לפי תחום האחריות בהתאם לטבלה המצורפת.
מצ”ב רשימת בעלי התפקידים אליהם תוכלו לפנות בהתאם לנושא את פנייתכם

אנשי קשר אגודת מורי הדרך