הצטרפות לביטוח

אנו שמחים להודיעכם שגם השנה אגודת מורי הדרך דאגה להצעה מיטבית ואטרקטיבית במסגרת האגודה.
בפרמיה המותאמת לרגולציה וגם בכיסוי הביטוחי, שהינו רחב ומעמיק, שמרנו על סכומי ביטוח גבוהים ומותאמים לסיכונים של מורי הדרך בישראל.

ההתקשרות הנה עם חברת הראל ובאמצעות א מתן ביטוח ופיננסים, המלווים אותנו זה שנה חמישית.

**הביטוח מיועד לחברי אגודת מורי הדרך בישראל
– תקופת הביטוח היא לשנה קלנדרית מלאה, מיום ההצטרפות

צד ג’ – בגבולות אחריות של 5,000,000 ש”ח  לתקופת הביטוח  (2,500,000 ₪ למקרה ). לפירוט צד ג’  לחץ כאן

אחריות מקצועית –  בגבולות אחריות של 1,600,000לתקופת הביטוח (800,000 למקרה). לפירוט אחריות מקצועית לחץ כאן

פרמיה שנתית של – 780 ₪. לשאינו חבר אגודה, תוספת פרמיה של 250 ₪ 

השתתפות עצמית לצד ג’ או לאחריות מקצועית יעמוד על 6000 ₪ לכל פרק.

הרחבות:
אנא סמן את ההרחבות המבוקשות:
1.       הרחבה נופש פעיל – ללא פעילות אתגרית – 100 ₪ לשנה בלבד.
2.       הרחבה לארגון טיולים – 100 ₪ לשנה בלבד.
3.       הרחבה לחו”ל – 100 ₪ -לשנה בלבד. ללא כיסוי בארה”ב ו/או קנדה. דין ושיפוט בגין הרחבה זו יהיה  ישראל בלבד.
4.        כל ההרחבות – 250  ₪ לשנה בלבד.

ביטוח חבות מעסיקים – 230 ₪ לשנה בלבד לעובד (כולל אחריות שילוחית) לפירוט חבות מעסיקים לחץ כאן

הביטוח ייכנס לתוקפו עם אישור הכיסוי

נאמנים לכם בדרך, אגודת מורי הדרך בישראל

איתך לאורך כל הדרך –  א מתן ביטוח ופיננסים

 

להרשמה לביטוח לחץ כאן

להתייעצות טלפונית עם חברת א מתן 04-6120400

 

 ביטוח תאונות אישיות

בנוסף, מוצע למורי הדרך ביטוח תאונות אישיות פלייר תאונות אישיות ואובדן כושר תעסוקתי של חברת הראל, באמצעות סוכנות א. מתן – לפרטים נוספים: פלייר תאונות אישיות+תעסוקתי-מורי דרך