ביטוח למורי דרך

כבכל שנה, אגודת מורי הדרך מציעה לחדש את פוליסת ביטוח אחריות מקצועית וצד ג’ אצל סוכן הביטוח א.מתן, שהתאים את פוליסת הביטוח לתקופה  זו.

אנו שמחים להודיעכם שגם השנה אגודת מורי הדרך דאגה להצעה מיטבית ואטרקטיבית במסגרת האגודה.
בפרמיה המותאמת לרגולציה וגם בכיסוי הביטוחי, שהינו רחב ומעמיק, שמרנו על סכומי ביטוח גבוהים ומותאמים לסיכונים של מורי הדרך בישראל.

ההתקשרות הינה עם חברת הראל ובאמצעות א.מתן ביטוח ופיננסים, המלווים אותנו זה שנה חמישית.

**הביטוח מיועד לחברי אגודת מורי הדרך בישראל
– תקופת הביטוח היא לשנה קלנדרית מלאה, מיום ההצטרפות

הננו שמחים להודיעכם, כי לאחר סיום ההטבה שניתנה בתחילת שנה ע”י חברת הביטוח, פנה יו”ר האגודה מר אלי מילוא למשרדנו להמשך ההטבה וזאת לאור המצב המתמשך של תעסוקת התיירות בארץ ובעולם. לאחר משא ומתן ארוך מול חברת הביטוח הצלחנו להאריך את תקופת ההטבה ל- 3 חודשי חינם למצטרפים.
חברים יקרים, אנא נצלו חלון הזדמנות זה לכיסוי ביטוחי נכון ומותאם למורי הדרך, היות והטבה זו לא תחזור בשנים הבאות.


צד ג’ – בגבולות אחריות של 5,000,000 ש”ח  לתקופת הביטוח  (2,500,000 ₪ למקרה ). לפירוט צד ג’  לחץ כאן

אחריות מקצועית –  בגבולות אחריות של 1,600,000לתקופת הביטוח (800,000 למקרה). לפירוט אחריות מקצועית לחץ כאן

פרמיה שנתית של – 780 ₪. לשאינו חבר אגודה, תוספת פרמיה של 250 ₪ 

השתתפות עצמית לצד ג’ או לאחריות מקצועית יעמוד על 6000 ₪ לכל פרק.

הרחבות:
אנא סמן את ההרחבות המבוקשות:
1.       הרחבה נופש פעיל – ללא פעילות אתגרית – 100 ₪ לשנה בלבד.
2.       הרחבה לארגון טיולים – 100 ₪ לשנה בלבד.
3.       הרחבה לחו”ל – 100 ₪ -לשנה בלבד. ללא כיסוי בארה”ב ו/או קנדה. דין ושיפוט בגין הרחבה זו יהיה  ישראל בלבד.
4.        כל ההרחבות – 250  ₪ לשנה בלבד.

ביטוח חבות מעסיקים – 230 ₪ לשנה בלבד לעובד (כולל אחריות שילוחית) לפירוט חבות מעסיקים לחץ כאן

הביטוח ייכנס לתוקפו עם אישור הכיסוי

נאמנים לכם בדרך, אגודת מורי הדרך בישראל

איתך לאורך כל הדרך –  א מתן ביטוח ופיננסים

להתייעצות טלפונית עם חברת א מתן 04-6120400

 ביטוח תאונות אישיות

בנוסף, מוצע למורי הדרך ביטוח תאונות אישיות פלייר תאונות אישיות ואובדן כושר תעסוקתי של חברת הראל, באמצעות סוכנות א. מתן – לפרטים נוספים: פלייר תאונות אישיות+תעסוקתי-מורי דרך

הראל
א. מתן