קול קורא לוועדת הבחירות של אגודת מורי הדרך

חברים, הגענו למועד זה של השנה, בו אנו נקראים להצביע ולהשפיע.
הבחירות לעמותה נקבעו על ידי מזכירות  האגודה  ובאישור המועצה ל-22.6.21 –  במסגרת הכנס והאסיפה השנתית של האגודה (מיקום ייקבע בהמשך). על פי תקנון האגודה, בבחירות אלו, המתקיימות אחת לשלוש שנים, ייבחרו החברים את מועצת האגודה.
כמו כן, תקנון האגודה קובע  כי במסגרת תהליך ההכנה לבחירות תיבחר ועדת בחירות. ועדה זו היא הינה בלתי תלויה וחבריה אינם נושאי תפקיד כלשהו בעמותה.
חברי ועדת הבחירות והקלפי אינם רשאיים להתמודד בבחירות אלו.
תפקיד הועדה יהיה לקבוע ולנהל את תהליכי ההכנה וקיום תהליך הבחירות עצמן על פי התקנון, בשקיפות מלאה ונתונה לבקרה של ועדת הביקורת. זהו קול קורא למתנדבים לפעול כוועדת בחירות.
המעוניינים- אנא שלחו את אישורכם במייל חוזר. ניתן להגיש מועמדות לוועדת הבחירות עד לתאריך 21.03.21.
לבתיה זינגר – גולן, סמנכ”לית התפעול : samankal@itga.org.il

בברכה,

אלי מילוא יו”ר אגודה מורי הדרך בישראל