קול קורא – עיריית פתח תקווה

החברה לפיתוח פ”ת, מקדמת את התיירות בעיר.
לצורך כך, מצ”ב קול קורא בנושא.
המעוניינים-ישלחו פרטים ישירות לחברה לפיתוח פ”ת, בהתאם לכתוב בקול הקורא וימלאו את מסמכי המכרז