מנחם גילה

מידע אישי
מנחם גילה, תואר שני גיאוגרפיה, עבדתי 25 שנה בקק”ל מופקד על השתלמויות עובדי הוראה, ולכן – מאז פרוץ הקורונה, לקחתי על עצמי לארגן סיורי העשרה למורי דרך במסגרת האגודה. מקווה להמשיך בהצלחה גם בקדנציה הבאה.