עדכון מאגר מורי הדרך

מורי הדרך שלום וברכה,
האגף להכשרה מקצועית של משרד התיירות מבקש לעדכן את מאגר מורי הדרך ולהשלים את הפרטים החסרים.
לשם כך אנו מבקשים מכם להירתם ולהקדיש מספר דקות מזמנכם ולמלא את הטופס.
עדכון והשלמת הפרטים יסיעו לנו לשמור אתכם על קשר רציף וקבלת הודעות.
הכניסה לטופס עדכון הפרטים תעשה דרך מערכת הזדהות ממשלתית.
מוזמנים לעדכן את הפרטים שלכם בקישור המצ”ב:

לשאלות או פרטים נוספים ניתן לפנות באמצעות המייל:   morimh@tourism.gov.il

בברכה,
האגף להכשרה מקצועית