הצבעה באמצעות מעטפות למועצה

נא מלאו את פרטיכם בטופס המצורף, וערכת ההצבעה תשלח אליכם לכתובת המגורים שלכם . 

ניתן לשלוח בקשה עד ה- 30/5