פגישת נציגי האגודה עם נשיא לה”ב

השבוע יצאו נציגי האגודה: היו”ר מר אלי מילוא וחבר האגודה רביק זרם לסיור משותף עם ארגון העצמאיים.
עו”ד רועי כהן, נשיא להב (לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל) וצוותו למדו על מצוקתם של ארגונים שנשארו מאחור אל אף ההקלות ופתיחת העסקים בארץ.
הסיור התקיים במוזאון ארץ ישראל בתל אביב. בפגישה העלה יו”ר האגודה רעיונות לטיפול במצוקתם של הנשארים מאחור כמו חל”ת ייעודי, הכשרות שמטרתם שמירה על המקצוע והמקצועיות של מורי הדרך, בעיקר למורי דרך שעיקר פרנסתם בתיירות נכנסת.