היגא מורסי
13244
0548851823
morsihija@gmail.com
כאוכב אבו אלהיגא

מידע אישי
גיל 48, מגורר בכאוכב אבו אלהיגא. השכלה: תואר ראשון ניהול ושיווק. הכשרה: מורה דרך מוסמך משנת 2016, מס’ רישיון: 13244.
שפות: ערבית, עברית, ואנגלית נסיון קודם: מנהל חברה שיווק בארצות הברית מנהל בית מלון מסעדה אישית מתרגם משרד ההגירה ארצות הברית
יועץ משרד תיירות לתיירות אסלאם.
מתוך דחף לשליחות למען האינטרסים של כלל ציבור מורי הדרך ומורי הדרך הערבים בפרט

חזון אישי
• חיזוק מעמד האגודה כנציג לגיטימי ויחיד של ציבור מורי הדרך.
• חידוש ההסכם הקיבוצי לאור ניסיון משבר הקורונה על מנת להגן ולעגן את זכויות מורה הדרך גם בעת עבודה
וגם בעת משבר.
• גיוס ושילוב מורי הדרך הערבים בשורות ובמוסדות האגודה כשותפים לכל דבר ועניין.
• מתן מענה מקצועי, איגוד מקצועי והשתלמותי הולם למורי הדרך הערבים בהתאם לשפתם, מורשתם והנרטיבים
שלהם.
• חיזוק שיתוף הפעולה בין האגודה ופורום מורי הדרך הערבים כהמשך לניסיון.