גנית פלג
מזכרת בתיה

מידע אישי
גרה במזכרת בתיה. נכנסתי למועצת האגודה בספטמבר 2020, ומיד לקחתי על עצמי, ביחד עם מזל-טוב ביסמוט, לרכז, את מתן הסיוע למורי הדרך בעת הזאת. במקביל לחלוקת חבילות ותלושים אני מסייעת לכל פונה בהפנייתו למוסד או הדמות המתאימה שיוכל לסייע ,באגודה והן מחוצה לה פעמים לא מעטות קישרתי בין מורי דרך למקומות עבודה ואני שמחה לבשר שאכן זה נשא פרי.
סייעתי לארגן את ההפגנות ולקחתי חלק בפגישות עם נציגי ממשל להטבה וקידום ענייננו.
שחיקה בשכר ובתנאי העבודה שלנו הובילה אותי לחשוב שיש הרבה יותר מן המשותף מן המפריד בנינו לבין ארגונים אחרים ולכן אני פועלת למען שיתוף פעולה בעתיד שיחזק את ביטחונם הכלכלי והתעסוקתי של כלל מורי הדרך בישראל.
תחום נוסף שלקחתי על עצמי הוא קידומם של מורי הדרך בשפות הזרות מתוך ההבנה בחשיבות הנושא. הכנתי, מיוזמתי, מתווה ותוכנית להעשרה והכשרה של המדריכים בשפות השונות והגשתי אותה ליוסי פתאל, יו”ר לשכת תיירות נכנסת ולאלי מילוא יו”ר אגודת מורי הדרך.
עוד, נעניתי לבקשה להופיע בתקשורת כנציגת האגודה, ולתאר את מצוקותינו.

חזון אישי
• אני רואה בקירוב מורי הדרך מן העדות והדתות השונות, והדאגה לזכויותיהם חשיבות עליונה וערך חשוב בערכי האגודה ופועלת למען ייצוגם במוסדות האגודה .
• אמשיך לקדם בנחישות את ערכי השקיפות, היושרה והעזרה ההדדית.
• שיצטרפו חברים רבים ככל האפשר כי ארגון רב חברים הוא ארגון חזק בעל כוח ידאג לתנאי העסקה וקידום מקצועי.