קול קורא למנהל הזרוע הכלכלית באגודת מורי הדרך!
 1. אגודת מורי הדרך מעוניינת לאתר מועמדים מתאימים לתפקיד מנהל הזרוע הכלכלית.

 2. הזרוע הכלכלית היא גוף עצמאי הפועל יד ביד עם הנהלת האגודה. גוף זה אמון על טוויית קשרי מסחר וקשרים עסקיים חדשים עם חברות וגופים שונים במשק לשם יצירה של פרויקטים עסקיים באמצעות שירותי הדרכה של מורי דרך חברי האגודה.

 3. תיאור התפקיד :  ניהול הזרוע הכלכלית של האגודה בהתאם להנחיות מועצת האגודה ובכפיפות ישירה ליו”ר האגודה.

 4. היקף משרה : פעילות עצמאית בתגמול נאות ע”ב הישגים בלבד, ללא שכר בסיס ו/או תנאים והטבות.

 5. הגדרת תפקיד:

 • יזום וניהול תהליכים במטרה לגייס כספים.

 • שת”פ עם גופים מוסדיים במטרה לייצר ימי/ אירועי הדרכה גדולים

 • גיוס תרומות וחסויות.

 • שת”פ מסחריים עם גופי תיירות.

 • הקמת מועדון הטבות ייחודי למורי הדרך.

 • פעילות תיירות בתשלום לקהל הרחב.

 1. תחומי פעילות:

 • אחריות לגיבוש תכנית עבודה  של הזרוע – הגדרת מטרות, תכנון אסטרטגי, ארגון וביצוע. 

 • עבודה מול רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, גופים ממשלתיים, יזמים , ספקים, מנהלי כ”א ורווחה בגופים פרטיים, חברות פרטיות וציבוריות.

 • ייזום תהליכים עסקיים מניבים לזרוע הכלכלית.

 • איתור והשתתפות במכרזים, משא ומתן עם לקוחת וספקים.

 • ניהול והפעלת המכרזים והסכמי העבודה.

 • ייצוג האגודה ושמירה על תדמית חיובית של חבריה והנהלתה.

 1. תנאי סף:

 • בעל/ת תואר אקדמאי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה או בעל תואר אחר כלכלי עסקי. נא לצרף תעודת סיום תואר ממוסד רשמי.

 • במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי בסעיף  לעיל אם הוא/היא בעל/ת ניסיון מצטבר של 3 שנים לפחות בתפקיד ביצועי דומה בחברות פרטיות או ציבוריות.

 • הסכמה בכתב בדבר מסירת מידע בהתאם לסעיף 8(א) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א-1981.

 • יש להגיש הצהרה בכתב על העדר קרבת משפחה של המועמד/ת לעובדים המועסקים במועצת האגודה. 

 • אמינות, מהימנות, יחסי אנוש ויושר אישי.

 • כושר ניהול משא ומתן ויכולת ייצוג מול גורמים חיצוניים.

 • ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.

 • יוזם/ת, בעל/ת מעוף ויכולת הגשמה של רעיונות.

 • יכולת התבטאות בכתב ובע”פ.

 1. קו”ח בצרוף תעודות השכלה והמלצות יש להעביר לדוא”ל : [email protected] וזאת עד תאריך 01/2/2022.

 2. פרטי המועמדים/ות יועברו לעיון ועדת איתור והמתאימים יזומנו לראיון התאמה.

גנית פלג  יו”ר אגודת מורי הדרך 

אלי מילוא מנכ”ל  וגזבר האגודה .