אלירן קיסר

מידע אישי
מורה דרך מאז 1988, באנגלית ובצרפתית, ולכן מטבע הדברים, רוב הדרכותיי הם בתיירות נכנסת.
עבדתי בקק”ל בתחומי תיירות והדרכה, בין היתר כמנהל מח’ אירועי נטיעת עצים ותיירות, כמו כן ריכזתי כן שנים רבות בהצלחה, קורסים של מורי דרך בתל אביב ובנצרת.

חזון אישי
• מורה דרך במרכז – הגנה על זכויות מורה הדרך ותנאיו
• הובלת מורי הרך לעולם חדש וחדשני
• ניהול הוגן ושקוף
• מעטפת למורי דרך חדשים ולתלמידים בקורסים השונים