053-8223880
10814
malul13@walla.com   
קרית ים

מידע אישי
אב לעשרה ילדים, מתנדב .גמלאי של משרד החינוך.

מידע מקצועי
מדריך בכיר בארץ  בעיקר בתיירות פנים . ובחו”ל במזרח, במרוקו וצפון אטליה, ספרד ופורטוגל.

חזון אישי למועצה
מאמין בעבודה משותפת בארגון, להניע תהליכים של חיזוק המקצוע והכרה חד משמעית בנחיצות המקצוע אל מול גלי התיירות שיגעו ,מאמין במאבק בלתי מתפשר בחפרים ובשונאי העם וישראל , מאמין בהתנדבות למען הקהילה בפרויקטים על מנת ליצור נראות בעשיה.