כנס האגודה והבחירות למועצת האגודה התקיימו ב- 22/6/2021

להלן הפעולות שננקטו בהתאם לתקנון:

 • כפי שידוע לכם, כנס הבחירות יתקיים ביום שלישי 22.6.2021
  ב”מרכז מורשת בגין” בירושלים. הבחירות תהיינה דיגיטליות (כפי שצויין  פעמים רבות ) ולמי שביקש להצביע עם מעטפה ושלח בקשה זו  למשרדי האגודה, קיבל מעטפה בדואר. המערכת הדיגיטלית מאובטחת ברמה גבוהה ביותר  ובחסות חברה המתמחה בכך. נתקיימו מספר פיילוטים עם  החברה וועדת הבחירות לכל תרחיש שעלול לצוץ והכל תחת בטיחות והקפדה יתרה! אל חשש! כל בוחר/ת  יהיה בעל מספר מזהה אישי בלבד והוא שישלח  בהודעה אישית. לא תתאפשר יותר מהצבעה אחת!
  הקוד לכל מצביע/ה , חבר/ת  אגודה הינו  אישי, יש כתובת לכל מחשב והחברה תחסום כל ניסיון ‘להתחכם’. לאחר הכניסה להצבעה הדיגיטלית יקבל הבוחר קוד בן 4 ספרות אותו הוא יידרש להקליד לפני שישלח את בחירתו. לבחירות יהיו  ארבעה משקיפים שאינם מתמודדים כמובן והם לא ברשימת “האי כשירים” אשר הוסרו ע”י ועדת הבחירות. מועדי ההצבעה הם כבר מהיום, יום ראשון 20.6.21 שעה  08:30. סגירה  הקלפי ביום שלישי -יום הכנס 22.6.2021  שעה 15.00 . תישלח תזכורת ב-20.6.2021 שעה 8.30  וביום 22.6.2021  שעה 15.00 . שליחת תזכורת נוספת תאריך 22.6.2021 שעה 10.00 . איש קשר לבירורים –חבר ועדת הבחירות  ויו” ר ועדת הקלפי סמי בן דהן.
  היועץ המשפטי של האגודה העו”ד  אייל רגב, ישתתף במהלך היום בכנס האגודה. בעת ספירת הקולות תהיה נוכחות  בקלפי ביום הכנס של :
  ועדת הבחירות: דולי עירון, סמי בן דהן, יקי אזולאי וכן המשקיפים:
  בני צוקר-נציג ועדת ביקורת ,ירדנה מנור, ג’אמיל  רינאווי ואורנה סידי.
  את התוצאות לבחירה האינטרנטית תקבל ועדת הבחירות ביום הכנס ועל דבר פרסום התוצאות נודיע  בהקדם. בסיום ההצבעה:
  ועדת הבחירות תקבל הדו”ח מן החברה הדיגיטלית שיכלול את :
  • מספר הבוחרים שהשתתפו בבחירות
  • אחוז ההצבעה וטבלה המסכמת  את מספר הקולות אשר קיבל כל מועמד/ת.
  ולסיום תזכורת:
  מי שלא היה חבר/ה  באגודת מורי הדרך  עד 30 יום לפני מועד יום הבחירות ושילם/ה דמי חבר  30 יום לפני הבחירות ,או ביום הבחירות, לא יוכל להצביע! (סעיף 4.1 בתקנון).
  הערה: המועמד מיכה זילברמן הסיר בשעות האחרונות את מועמדותו וייתכן כי עדיין יופיע ברשימה שכבר התפרסמה. נא לא להצביע עבורו.
 • והנה אנו בישורת האחרונה. ראשית, תודה למי שמתנדב  להיות משקיף, משקיפה, מסייע לסמנכ”לית התפעול  ונקרא לדגל !
  החברים הם: בני צוקר, אורנה סידי, ג’אמיל רינאווי ירדנה מנור ומרוות בסול. 53  חברים הביעו את נכונותם להתמודד למוסדות האגודה .
  שניים הסירו את מועמדותה טרם הבחירות, אחרים נמצאו לא כשירים על פי תקנון האגודה ונכון לרגע זה יש 43 מתמודדים.
  אנו נמצאים בתקופה בה יש לנו היכולת להיות על המפה ובגדול, התיירות חוזרת אט אט וחשוב שמורי הדרך, שהם השגרירים הכי טובים של מדינת ישראל יהיו בקדמת הבמה וישפיעו. ישפיעו, במובן שייקחו חלק בתהליך הבחירות, יגיעו לכנס ויהיו חלק מהליך דמוקרטי חשוב ביותר. השתתפותכם בכנס מורי הדרך ובבחירות לאגודה חשובים עד מאד . מי שמצביע, משפיע!

  ההצבעה תתקיים לפי מס’ רישיון מורה דרך. ההצבעה הווירטואלית תפתח  ביום20.6.21 ראשון  בשעה 08:30 עד יום שלישי 22.6.21 בשעה 15:00 (יום הבחירות). תיבת ההצבעה תינעל ביום הבחירות  בשעה 15:00. הקודים להצבעה ישלחו  לכתובות המייל ולניידים של כלל החברים ב-20.6.21

 • מצאנו לנכון לבקש מחברינו לדרך משקיפים ליום הבחירות. תפקידם יהיה להשקיף על תהליך הבחירות בסיומו- לסייע בספירת הקולות. על המעוניינים להיות חברי אגודה. מועמדים שנמצאו לא כשירים – לא יוכלו לשמש כמשקיפים. מועמדים בפועל לא יוכלו לשמש כמשקיפים ביום הבחירות. ניתן להגיש הסכמתכם במייל samankal@itga.org.il עד ליום שלישי – 15.6.21 בשעה 12:00.
 • וועדת הבחירות ממשיכה לעבוד על פי תקנון האגודה ,מבלי ‘לכופף’ סעיף כלשהו. קודם החלטותיה של וועדת הבחירות, פנינו לגורמים הנוגעים בדבר כמו: וועדת האתיקה, וועדת בקורת, גזברות האגודה, סמנכ”לית התפעול ויו”ר האגודה היוצא –בני כפיר.
  דרשנו עשרות רבות של מסמכים (אם לא יותר מזה), בהם עשינו שימוש על מנת לקבוע את החלטותינו בדבר המועמדים השונים.
  חשוב להדגיש כי, וועדת הבחירות איננה ועדה משפטית, חוקתית או וועדת בילוש ואין בסמכותה לעסוק בנושאים (כמו הוצאת דיבה ,חקירות, השמצות) שלא קשורים לתחום פעילותה. וועדת הבחירות עסקה ועוסקת בעקרונות התקנון. על מנת להאיר את קבלת החלטותינו , ברצוננו לציין כי יש, וחברים שמועמדותם לא אושרה , שלחה אליהם סיבת אי כשירותם ואפשרות לערער על קביעתנו. כמו כן, נשלח אליהם הסעיף הרלבנטי המגבה את החלטת הועדה .
  כל החברים שהגישו ערעור וכך הוצע להם לעשות,ע”י וועדת הבחירות, נבחן ערעורם מחדש ובדקדקנות רבה והרי שהיו מועמדים שערעורם נתקבל! הסעיפים מתקנון האגודה 1990 (ושאושרו ע”י רשם העמותות ) והתיקונים משנת 2003 המאושרים ע”י היועץ המשפטי של האגודה ובחתימתו ובהם עשינו שימוש :
  20 . וועדת הבחירות:
  20.3 ‘רשאים לכהן חברי וועדת הבחירות/קלפי ,חברי העמותה הכשרים להיבחר ואשר אינם חברים ו/או עובדים במוסדות העמותה’.
  20.4 ‘חברי וועדת הבחירות לא רשאים להיות מועמדים לאף אחד ממוסדות העמותה העומדים לבחירה’.
  20.5 וועדת הבחירות תפקח על קיום תהליך הבחירות, תכריע בשאלות שנויות במחלוקת שתתעוררנה במהלכן, תכריע בערערים על אופן עריכת הבחירות ותקבע סופית את תוצאות הבחירות ותפרסמן’.
  סעיף 22 כשירות לבחור ולהיבחר:
  ‘רשאי להציג מועמדות ולהיבחר למוסדות הארגון מי שעונה על התנאים הבאים:
  22.1 ‘חבר עמותה לפחות 4 חודשים קודם למועד האסיפה הכללית ובמועד האספה לא פקעה חברותו’.
  22.2 ‘חבר שאינו עובד בשכר בעמותה(מלבד היו”ר המכהן).
  ובכן, חברינו לדרך’ הגיעו לפיתחינו ההשמצות הרבות והידיעה כי בישיבת וועדת הבחירות עם המזכירות ,הוקלטו דברים מתוך הישיבה, הועברה ברשתות השונות ומיותר לציין כי ישנו חוק האוסר האזנות סתר. מי שהקליט ועשה שימוש לרעה בהקלטה זו, איננו ראוי להציג את מועמדותו לאחד ממוסדות האגודה וראוי שיתפטר! היות וטובת האגודה וחבריה הם לנגד עיננו וזה מה שמכוון את צעדינו, אנו בוחרים שלא להרחיב. הוועדה ניהלה ומנהלת את עבודתה בשקיפות ולא ‘במחשכים’ כפי שיש חבר הטוען כך . לגבי פנייתם של החברים השונים ליועמ”ש בדבר החלטתינו על פסילת מועמדותו/ ה של החבר/ה פלוני/ת, חשוב להדגיש כי הם שעשו זאת או בטעות או בשל חוסר הבנה של התהליכים והסמכויות הקיימים בעמותה או בשל מטרות זרות אחרות. יש משמעות להכפשות והאיומים הכלולים בפניה ליועץ המשפטי מר איל רגב. היועץ המשפטי איננו מהווה חלק מוועדת הבחירות ואיננו מקבל החלטות במסגרתה ועל כן כל הפניות בעניין פסילה של מועמד/ת ,יש להפנות ישירות אל וועדת הבחירות ו/או למוסדות העמותה ו/או לפעול בהתאם לתקנונה. הפניה של מורי דרך ליועץ המשפטי בניסוח של ‘העתק הדבק’ ובליל של המצאות וחוסר הבנה בסיסי בדבר תלונתם עם סתירות ושימוש בסעיפים לא קשורים ולא רלבנטיים, מגוחכת ועל כך נאמר :’צא ולמד’! בתלונות השונות והאחרות שקצרה היריעה ואין בכוונתינו לפרטן, (הגם שהן משנת 2014 ) פנתה וועדת הבחירות לנוגעים בדבר, הן לאלה שהוגשה תלונה נגדם ובקשה התייחסות המגובה במסמכים רלבנטיים ,פנתה לוועדת האתיקה וועדת הביקורת ודרשה התייחסות.
  הסברים כמו החזר הוצאות לא נכללים לדעתנו בקבלת שכר.
  וכעת לפרויקט ‘בנק לאומי’ , שם קיבלו מספר חברים שכר באלפי שקלים ללא מכרז (עיננו לא צרה בכך)ומנגד חברי אגודה שהדריכו בהשתלמויות השונות ,שם היה ‘קול קורא’ שהוא מעין סוג של פרסום ומעין מכרז וקיבלו שכר עבור ההדרכה.
  ובכן, וועדת הבחירות עשתה את האבחנה בין שתי המסגרות כפי שציינו והדגשנו בישיבת וועדת הבחירות שנתקיימה בנוכחות המזכירות בשבוע האחרון בזכרון יעקב. ובכן, בעניין ההדרכות השונות של מורי דרך אשר הדריכו השתלמויות בדבר התמחותם והתמקצעותם בנושאים השונים ,היה לכך פרסום, יצא ‘קול קורא ‘ והוא מעין מכרז פתוח. כל מי שראה עצמו מועמד מתאים ,נבחן ע”י צוות מקצועי, נתמנה להדריך וקיבל על כך שכר, הרי שלדעתנו נתקבל בשקיפות ובפרסום.
  מנגד בפרוייקט “יוצאים לדרך” של בנק לאומי שנתקיים בפסח שנה זו, נתמנו לתפקידי תכנון, ניהול ואירגון חברים מבלי שיצא מכרז או ‘קול קורא’ והדבר לא פורסם ברבים . נראה כי מי שקבל בפרויקט זה שכר של אלפי שקלים והוא שמתמודד/ת לתפקיד במוסדות האגודה, ראוי שיפסל גם מוסרית וגם על פי תקנון האגודה שאיננו מותיר זאת.
  להדרכות בפרויקט ‘יוצאים לדרך’, נרשמו כ-400 מורי דרך,כ160 מורי דרך קיבלו את האפשרות להדריך, בעוד שחלק מהם קיבלו שכר של 350 שח ו375 ₪, כשאחד ממנהלי הפרוייקט לא די שניהל את הפרוייקט ללא מכרז (הוא ושכמותו) ,קיבל אלפי שקלים על היותו פרוייקטור ועוד 1800 שח על הדרכות וכל זאת כשעל תלושי השכר השונים, חתומה:
  אגודת מורי הדרך 001 ,רח’ יגאל אלון 120 תל אביב.
  יש שהגישו חשבונית ויש שקבלו תלוש משכורת בשכר מגולם, בעוד שממורי הדרך ‘הזוטרים’ נדרש לקבל תלוש עליו עוד שילמו כ-11 ₪.
  אלפי שקלים הועברו מבנק לאומי לזרוע הכלכלית שגם כאן דרשנו
  הסברים ,מה היא הזרוע כלכלית? מי מנהל את הזרוע הכלכלית? ועוד, שאלות רבות ,
  ואז גילינו כי מי שמנהל את הזרוע הכלכלית הוא מורה דרך שהוא גם פרוייקטור ,חבר באחד ממוסדות האגודה, שמתפטר כמה ימים לפני קבלת השכר וזאת כפי הנראה ,על מנת לקבל את השכר. לנציג וועדת הביקורת שדרש לראות את הדוחות הכספיים של פרוייקט ‘יוצאים לדרך’ והגזבר שהיה ממודר (זאת על פי טענתם בפנינו ) לא ניתנה האפשרות להגיע לניירת חשובה זו שהרי היא לא נמצאה במשרדי האגודה, אלא בביתו של אחד הפרויקטורים.
  את כל אלה ,פסלה ועדת הבחירות על הסף!
  ובכן, נראה כי מי שמתמודד/ת למוסדות האגודה וקיבל שכר או הגיש דרישת תשלום ואושר לו ע”י הגזברות והשכר משולם ע”י האגודה ,הרי שנפסל על הסף ע”י וועדת הבחירות.
  וועדת הבחירות עשתה עבודה סיזיפית קשה בהתאם לסמכויות מתוקף התקנון.
  ואתם חברינו וחברותינו לדרך, בעיניכם הבוחנות ראו כי פעלנו ביושרה, בשקיפות, ביעילות ובמקצועיות.
  דבר נוסף :
  1. לוועדת הביקורת הגיש מועמדות חבר אחד בלבד. וועדת הבחירות בקשה משני הנציגים הוותיקים יוסי מעוז ובני צוקר ,להמשיך את כהונתם עד עוד ארבעה חודשים מתוך העובדה שבמידה ולא תהיה ועדת בקורת שהרי, יש למנות גורם חיצוני בשכר ואיננו מעוניינים בכך. ואם לא תהיה ועדת בקורת שהרי עמותת אגודת מורי הדרך עלווה לפעול שלא על פי מנהל תקין.
  הדבר הובא לפתחה של המזכירות.
  אם יש לכם רעיונות ,נשמח לדון בהם יחד עם היועץ המשפטי.
  2. משום שחברי המזכירות הם בעלי עניין ומועמדים למוסדות האגודה, נתקבלו ההחלטות בדבר אי כשירותם של המועדים השונים יחד עם ועדת היקורת שגם היא מצאה לנכון שלא לשתפם בישיבת החלטות זו/
  3. רשימת המועמדים הסופית נתפרסמה וזאת בהתאם לתקנון סעיף 21.7 האומר:
  ‘לפחות 30 יום קודם למועד הבחירות תפרסם ועדת הבחירות את רשימת המועמדים..” וועדת הבחירות מצאה לנכון לפעול באופן הזה.
  4. רשימת המועמדים בליווי מצגת עם קורות חיים, למי שהגיש תפורסם בימים הקרובים.
  5. הוועדה תעסוק בימים הקרובים בהליכים הטכניים והדיגיטלים באשר לאופן קיום ביצוע הבחירות.
  וועדת הבחירות תפקח על קיום תהליך הבחירות, תכריע בשאלות שנויות במחלוקת שתעוררנה…והיא שהכריעה בערערים על אופן עריכת הבחירות והיא שתקבע סופית את הבחירות ותפרסמן.
  ולסיכום: לוועדת הבחירות חשוב עתידה של האגודה ומשום כך מבקשת שלא על פי התקנון לנהוג בנימוס, בדרך ארץ שהרי אמרו חז”ל ‘במקום שיש ציבור, הייה אדם’!
 • בתאריך ה-18.5.21, התכנסה וועדת הבחירות, נציגי וועדת הביקורת ויועמ”ש האגודה. בישיבה זו דנו המשתתפים במועמדים שהגישו ערעור על פסילתם. לחברי האגודה שמועמדותם לא אושרה אחרי הגשת הערעורים – תועבר הודעה אל המייל האישי. להלן רשימת המועמדים שאושרו לבחירות אגודת מורי הדרך, שתתקיימנה ב-22.6.21:
  אלברג רון, אלהר אליעזר, אלתר הודיה, אמסלם עדה, אבו עוקסא, אליאס, אסאו גרשון, אסקולי בת שבע, ביסמוט מזל-טוב, בן דוד איתמר, בק ברק ראובן, בר-אל אורי, גילה מנחם, גרא צילה, דרעי יואב, היג’א מורסי, הילמן צבי, וייסברג אדריאן, זילברמן מיכאל, זרם רביק, חאג’ יחיא פרג’, חוסיין ספאא, חי אפרתי מוטי, חכמון ישובעם, לוי נוימן אדית, מאיר יעק, במלול מילוא אליהו, מלכה מיכאל, מעוז משה, משולם דניאל, משל יוכי, נוב משה, נחושתן רונן, נסראללה ראיד, עואדה סאמר, עקיבא איילת, פלג גנית, פרנק משה, צפריר דליה, קוסקס פרדריק, רזקאללה צחר, שולץ גילי, שושי ציון, שמחי יואל גואל, שפירא אורית.
 • הדיון שאמור היה להתקיים השבוע בעניין הערעורים של המועמדים השונים, נדחה עקב המצב הביטחוני.הוא יתקיים ב-18.5.21 בשעה 15:00. יום למחרת תופץ רשימת המועמדים שאושרו באופן מסודר ותקין. ומי שערעורו נדחה-יקבל על כך הודעה.
 • למוסדות האגודה השונים הגישו מועמדות 51 מורי דרך. 41 מועמדים שנבחנו על ידי וועדת הבחירות, בהסתמך על תקנון האגודה, ענו על הדרישות ואושרו.  וועדת הבחירות שלחה אל המועמדים השונים את אישורה על כשירותם כמועמדים למוסדות השונים  ומנגד, סיימה את בחינת כשירות המועמדים שנמצאו לא מתאימים ונשלחה על כך הודעה לכלל המועמדים. וועדת הבחירות הדגישה כי למועמדים שכשירותם לא עומדת בקריטריונים, יש את האפשרות להגיש ערעור עד ה- 12.5.21 (התאריך הוקדם מה-14.5. ל-12.5 עקב שישי, שבת’ ראשון ושני ערב חג  וחג השבועות).
  חשוב לציין כי נשלחו תזכורות במייל ואף שיחות טלפוניות, אולם חלק מהמועמדים לא ענו ולא השיבו למייל על האופציה לערער.
  המועמדים נתבקשו לאשר את קבלת החלטת ועדת הבחירות ובמקביל נדרשו לשלוח פרטים מזהים מלאים, תמונה וחזון.
  רוב המועמדים שלחו את מה שנדרש בעוד שאחרים מנגד, קיבלו תזכורת לכך.
  חשוב לעדכן-מועמד שלא התייחס לדרישה, יפורסם רק שמו, ללא תמונה, ברשימת המועמדים (וחבל שכך).
  בימים הקרובים תתקיים ישיבה במשרדי האגודה בה ייקחו חלק: וועדת הבחירות, מזכירות האגודה, היועמ”ש ונציג וועדת ביקורת, על מנת לדון בבקשת הערעורים.
 • ב 28.4.21 יצאה הודעה למועמדים שמועמדותם למוסדות השונים לא אושרה, זאת בהסתמך על תקנון האגודה. חשוב לציין כי
  ניתנת להם הזכות לערער על ההחלטה עד ה-12.5.21 במייל חוזר לאגודה.
  רשימת מועמדים סופית תישלח עד לתאריך 21.5.21 (עד ל-30 יום לפני יום הבחירות, ככתוב בתקנון, סעיף 21.7).
 • ניתן היה להגיש מועמדות עד לתאריך 22.4.21 וועדת הבחירות בחנה את רשימת המועמדים: אושרו 44 מועמדים מתוך 54.
 • לראשונה נפגשנו במשרדי האגודה שלושת הנבחרים: סמי בן דהן, מוטי בר טוב ודולי עירון.
 • בתום הישיבה הראשונה נתקיימו בחירות ליו”ר ועדת הבחירות.
  נבחרה דולי עירון, מוטי בר טוב שלא קיבל את תוצאות הבחירות, בחר להתפטר! הנ”ל נדרש להשאיר מכתב התפטרות ואכן, עשה זאת.
 • ועדת הבחירות המשיכה בפעילות קדחתנית לבחור מועמד אחר מתוך הרשימה שנבחרה. בחרנו ברוב דעות בחבר יקי אזולאי ואנו שמחים על כך. עובדים בהרמוניה, בכבוד הדדי ובשיתוף פעולה מלא.
 • אתמול יצאה הרשימה הראשונה של מועמדים שנפסלו לוועדות המוסדות השונים וזאת בהסתמך על תקנון האגודה. רשימה נוספת של כשירים ולא כשירים להיבחר תבחן.
 • ועדת הבחירות מאחלת לחברינו לדרך, בריאות איתנה, פרנסה ופירגון הדדי. דולי עירון-יו”ר ועדת בחירות, סמי בן דהן-חבר ועדת הבחירות, יקי אזולאי-חבר ועדת בחירות.
 • 20.4.21 תתכנס ועדת הבחירות בפעם הראשונה
 • 18.4.21 יצא דיוור רשמי והודעה בקבוצות תזכורת על האפשרות להגיש מועמדות.
 • ב-8.4.21 פרסמנו את תוצאות הבחירות לוועדת הבחירות והצעה להגשת מועמדות למועצה לוועדת הביקורת. ניתן להגיש מועמדות עד 22/4/21.
 • ב-7.4.21 התקיימה ישיבת מועצה, בנוכחות כל חברי המועצה ונציג וועדת ביקורת. בישיבה זו התקיימו הבחירות ל”וועדת הבחירות”, ונבחרו הנציגים אשר ינהלו את מערכת הבחירות אשר תתקיים ב-22.6.21.  לפי מירב הקולות נבחרו: 1. סמי בן דהן 2. מוטי בר טוב 3. דולי עירון. ניתן להגיש התנגדויות למועמדים אלה, עד לתאריך 22.4.21 לכתובת המייל: office@itga.org.il
 • 17.3.21 הודענו על קיום בחירות והזמנה להגשת מועמדות למועצה ולוועדת הביקורת וכן לוועדת הבחירות. נוסח ההודעה: “אגודת מורי הדרך מציעה לכלל חבריה, שחברותם בתוקף,  לפחות 4 חודשים קודם למועד האסיפה הכללית, להציע את מועמדותם לכהן כחברי מועצה וועדת ביקורת בקדנציה הבאה.”