כנס האגודה והבחירות למועצת האגודה התקיימו ב- 22/6/2021

להלן הפעולות שננקטו בהתאם לתקנון:

 • ב 28.4.21 יצאה הודעה למועמדים שמועמדותם למוסדות השונים לא אושרה, זאת בהסתמך על תקנון האגודה. חשוב לציין כי
  ניתנת להם הזכות לערער על ההחלטה עד ה-12.5.21 במייל חוזר לאגודה.
  רשימת מועמדים סופית תישלח עד לתאריך 21.5.21 (עד ל-30 יום לפני יום הבחירות, ככתוב בתקנון, סעיף 21.7).
 • ניתן היה להגיש מועמדות עד לתאריך 22.4.21 וועדת הבחירות בחנה את רשימת המועמדים: אושרו 44 מועמדים מתוך 54.
 • לראשונה נפגשנו במשרדי האגודה שלושת הנבחרים: סמי בן דהן, מוטי בר טוב ודולי עירון.
 • בתום הישיבה הראשונה נתקיימו בחירות ליו”ר ועדת הבחירות.
  נבחרה דולי עירון, מוטי בר טוב שלא קיבל את תוצאות הבחירות, בחר להתפטר! הנ”ל נדרש להשאיר מכתב התפטרות ואכן, עשה זאת.
 • ועדת הבחירות המשיכה בפעילות קדחתנית לבחור מועמד אחר מתוך הרשימה שנבחרה. בחרנו ברוב דעות בחבר יקי אזולאי ואנו שמחים על כך. עובדים בהרמוניה, בכבוד הדדי ובשיתוף פעולה מלא.
 • אתמול יצאה הרשימה הראשונה של מועמדים שנפסלו לוועדות המוסדות השונים וזאת בהסתמך על תקנון האגודה. רשימה נוספת של כשירים ולא כשירים להיבחר תבחן.
 • ועדת הבחירות מאחלת לחברינו לדרך, בריאות איתנה, פרנסה ופירגון הדדי. דולי עירון-יו”ר ועדת בחירות, סמי בן דהן-חבר ועדת הבחירות, יקי אזולאי-חבר ועדת בחירות.
 • 20.4.21 תתכנס ועדת הבחירות בפעם הראשונה
 • 18.4.21 יצא דיוור רשמי והודעה בקבוצות תזכורת על האפשרות להגיש מועמדות.
 • ב-8.4.21 פרסמנו את תוצאות הבחירות לוועדת הבחירות והצעה להגשת מועמדות למועצה לוועדת הביקורת. ניתן להגיש מועמדות עד 22/4/21.
 • ב-7.4.21 התקיימה ישיבת מועצה, בנוכחות כל חברי המועצה ונציג וועדת ביקורת. בישיבה זו התקיימו הבחירות ל”וועדת הבחירות”, ונבחרו הנציגים אשר ינהלו את מערכת הבחירות אשר תתקיים ב-22.6.21.  לפי מירב הקולות נבחרו: 1. סמי בן דהן 2. מוטי בר טוב 3. דולי עירון. ניתן להגיש התנגדויות למועמדים אלה, עד לתאריך 22.4.21 לכתובת המייל: office@itga.org.il
 • 17.3.21 הודענו על קיום בחירות והזמנה להגשת מועמדות למועצה ולוועדת הביקורת וכן לוועדת הבחירות. נוסח ההודעה: “אגודת מורי הדרך מציעה לכלל חבריה, שחברותם בתוקף,  לפחות 4 חודשים קודם למועד האסיפה הכללית, להציע את מועמדותם לכהן כחברי מועצה וועדת ביקורת בקדנציה הבאה.”