עבודה ביום הבחירות בוועדת הבחירות בכנסת

שלום חברים,

למעוניינים לעבוד ביום הבחירות בוועדת הבחירות בכנסת:

יש עדיין דרישה למילוי התפקיד על ידי תושבי אזור הצפון והדרום

 למעוניינים:

 תיאור עיקר תפקיד המזכיר:

אחריות כוללת לניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי, זיהוי המצביעים, ניהול פרוטוקול ועדת הקלפי, פתיחת מקום הקלפי במועד וסגירתו בתום העבודה, העברת ומסירת תוצאות ההצבעה בקלפי וחומר ההצבעה לוועדת הבחירות האזורית.

דרישות התפקיד ותנאי סף להגשת מועמדות:

 • גיל 21 ומעלה ביום הבחירות לכנסת ה-24;
 • אי חברות במפלגה או ביצוע פעילות מטעם מפלגה ב-3 השנים שקדמו ליום הבחירות לכנסת ה-24 (לעניין זה, כהונה כחבר ועדת קלפי או משקיף בבחירות לכנסות ה23-22-21 מהווה פעילות מטעם מפלגה);
 • הסכמה למסירת מידע אודותיך מהמרשם הפלילי לוועדת הבחירות המרכזית לצורך בחינת המועמדות;
 • השלמת 12 שנות לימוד;
 • ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר ביטוי בעל פה ברמה טובה;
 • יכולת לעבודה מאומצת ולתפקוד ביום עבודה ארוך ובתנאי לחץ;
 • יכולת הקפדה על דיוק בפרטים;

תהליך הגשת המועמדות כולל:

 • רישום באתר האינטרנט ומילוי שאלון פרטים אישיים.
 • ביצוע לומדה מקצועית ומעבר בחינת מיון מקוונת.
 • מעבר ריאיון בוועדה האזורית.
 • השתתפות בהדרכה משולבת-פרונטאלית ומקוונת, ומעבר מבחן הסמכה בהצלחה.

תנאים ושכר:

 • רק מי שיצלח את תהליך המיון המלא, ישובץ ויעבוד בפועל יהיה זכאי לשכר.
 • השכר בגין ביצוע התפקיד הוא בסך של 2,279 ₪. מסכום זה ינוכה מס מיוחד בשיעור אחיד של 25%.
 • שכר זה מגלם את התשלום בגין כלל הפעולות הנדרשות מבעל התפקיד, ולא ישולם כל תשלום נוסף מעבר.
 • לתשומת ליבכם, שכר זה אינו נחשב כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי. על כן, הוא אינו פוגע בזכאות לדמי אבטלה או בשיעורם, למי שזכאי לכך

בהצלחה