054-5424632
8702
adrianw@013.net
אור יהודה

מידע אישי 
בן 59. למדתי מנהל עסקים ועליתי ארצה מבריטניה לפני 35 שנה. בעבר מהנדס ייצור ב”בגיר” קרית גת (1981-84), בעל מברה לשירותי דפוס, גרפיקה, כריכה והפקות לקהל העסקי בתל אביב (1984-2007). מוכשר ביחסי אנוש בענייני עבודה (עובד-מעביד ובעיקר לקוח-ספק).
אב לשתי בנות נפלאות צבריות.
שירתתי בצה”ל במילואים ביח’ קרבית בין 1987-2007 מתוך כך 10 שנים בהתנדבות.
בנערותי מזכיר לתנועת נוער ציוני בבריטניה. נשארתי ציוני מובהק וזה חלק חשוב בעבודתי היום.

מידע מקצועי 
מתפרנס אך ורק מעבודתי כמורה דרך בארץ. עובד רק בתחום התיירות הנכנסת ובעיקר עם קבוצות ומשפחות נוצריות ממגוון השתייכויות אך בעיקר לומדי-מקרא. עובד עם כמה חברות לסיורי חוף מאניות אבל בעיקר עובד כשכיר יום בכמה סוכנויות לתיירות נכנסת בארץ, בסוכנויות ישירות מחו”ל וכעצמאי.
חזון אישי – להעניק חוויה מעשירה לתיירים בין אם רוחני ובין אם הכרות בארץ ע”י התאמת הדרכה לצרכים של התייר, בהיצמדות לאמת.

חזון אישי למועצה 
קשב לצרכי החברים. היצמדות ודבקות למטרות הקשות בעניין חוקי תיירות ואכיפה ולשמירת זכויות של מורי הדרך תוך כדי הענקת שירותים מקצועיים לחברים ביום-יום.
* חוק המחייב מורה דרך על כל אוטובוס תיירות בארץ
* הכרות “מורה דרך” כמקצוע רשמי בישראל על כלל משרדי הממשלה.
* חתירה לשיפור תנאי פנסיה ושכר עבודה למורי דרך מוסמכים.
עד אשר יישמר בחוק השמירה על המקצוע, להתנגד בכל דרך כולל הפגנות ותקשורת, להדרכה בלתי חוקית.