054-4570304
3948
a.akiva@gmail.com
חדרה

מידע אישי
סימתי קורס מורי דרך באוניברסיטת חיפה ב-1985 שימשתי תקופה כמשווק אגד תיור תא
למדתי במשרד התיירות קורס מומחה תיור
הדרכתי בתי ספר מכול הגילים עובד עם כול גוני האוכלסיה מזה עשר שנים מדריך גם צלינות רומנית
בנוסף למדתי בנתור קורס מלוי קבוצות לחול מדריך את כול יעדי אירופה וארה”ב

מידע מקצועי
מדריך את כול גוני האוכלסיה בכול הארץ משנת 1985

חזון אישי למועצה
בשנתים ששירתי את מורי הדרך במועצה נעשה הרבה למען הבעת תודעת מורי הדרך כמקצוע ככול המקצעות ונוצר קשר טוב עם משרד התיירות ועדין יש עוד הרבה עשייה בכול הקשור להדרכה לא תקנית שכר עוגן