עבודה ביום הבחירות

עבודה בבחירות: תשלום של 200%

העלות עבור יום עבודה זה הינה 200% משכר המינימום וכן תמורה שנתית בגובה 4% מהשכר המשולם. חשוב לדעת שקבלת התשלום על יום עבודה בבחירות מחייבת תשלום מס של 25% (לא חל על בני נוער), כל עוד ההשתכרות החודשית עומדת על 8,800 ש”ח ומעלה.

ומה עוד כדאי לדעת?

אם אתם שכירים שבמהלך יום הבחירות מבצעים שירות מילואים, תהיו זכאים לתשלום על ביצוע המילואים וגם לתשלום בעבור יום השבתון

אם אתם מקבלים דמי אבטלה אך עובדים ביום הבחירות, תהיו רשאים להחליט האם לקבל תשלום בעבור הבחירות כך שינוכו מתקופת האבטלה או להמשיך לקבל את דמי האבטלה כרגיל

מקומות העבודה שחייבים לפעול כחוק בהתאם לרשימה המופיעה למעלה, לא צריכים לשלם לעובדים תוספת שכר

כל עובד רשאי להתלונן על מעסיקו אם לא קיבל את התוספת בעבור עבודתו ביום הבחירות. יש להגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה

ביצוע שעות נוספות בעבודה בבחירות הינו להלן: שעתיים נוספות ראשונות – תוספת של 25% משכר הבסיס (כלומר, בנוסף לקבלת 200%). בכל שעה נוספת לאחר מכן – תוספת של 50% משכר הבסיס

מקובל להתייחס ליום השבתון בין השעות 07:00 – 22:00 משום שאלה זמני פתיחת הקלפיות

לכן עימדו על זכויותיכם בהתאם לחוק יום שבתון בבחירות .אנחנו באגודה לרשותכם תמיד

אליהו מילוא = מנכ”ל אגודת מורי הדרך בישראל