סיכום תוצאות הבחירות לוועדת הביקורת 24.8.2021

1. היום 24.8.2021 בין השעות 09:00 ל 16:00 התקיימו בחירות לוועדת הביקורת של אגודת מורי הדרך בישראל.
2. הליך הבחירות בוצע באופן מקוון במערכת של חברת “ווט קליק”
3. הגישו מועמדות – 11 חברים סה”כ.
הסירו מועמדות עד יום הבחירות – 4 חב’.
סה”כ מועמדים ביום הבחירות -7 חב’.
4. נתוני יום ההצבעה –
סה”כ חברים הרשומים בפנקס הבוחרים – 950 חב’
סה”כ הצביעו/בחרו – 327 חב’
סה”כ אחוז ההצבעה/הבחירה – 34%
5. טבלת סיכום תוצאות ההצבעה:

מס”ד

שם המועמד/ת

סה”כ קולות

1.

אליעזר אלהר

129

2.

יורם גדות

120

3.

אורנה סידי

100

4.

ראובן בן פורת

88

5.

דורית לנג

70

6.

מוניקה רבוטניקוף

56

7.

יואב דרעי

45

6. תודה למצביעים ובהצלחה לנבחרים.

וועדת הבחירות