דו”ח מבקר המדינה על תקופת הקורונה

 חברים שלום,

ע”פ דוח המבקר רק 16% ממורי הדרך זכו לסיוע בעת הקורונה הדוח שיצא בשבוע שעבר מעמיד את סיוע המיוחד שנתנה הממשלה לענף התיירות ובמיוחד למורי הדרך בבחינה חמורה.

האם הסיוע האדיר המוערך ב-35 מיליון ש”ח הגיע ליעדו? האם מורי הדרך זכו לעזרv בתקופת הקורונה?
במהלך השנה האחרונה פנה משרד המבקר אל אגודת מורי הדרך וביקש לקבל פרטים על אודות הסיוע היקפו והמשמעויות המעשיות בשטח. בעקבות כך התנהלו שיחות טלפון וישיבות זום בהם העלינו את כל הסוגיות.

מורי הדרך הם הציבור היחיד בארץ אשר היה עליו לעבוד על מנת לקבל פיצוי כספי. אך זה לבד לא היווה בעיה שכן מורי הדרך אוהבים ונהנים מעבודתם הם רואים בהדרכת הציבור זכות ואחריות חשובה, אלא שהבעיה הייתה אחרת. מורי הדרך על מנת לקבל ימי עבודה התבקשו למלא הצהרה על הירידה בסה”כ של 70 אחוזים בהכנסות מתיירות נכנסת. בנוסף על כך התחייב מורה הדרך להציג אישור שהוא דובר ומדריך בשפה שאינה עברית .שני סעיפים אלו גרמו לבעיה בקרב רבים ממורי הדרך שכן ההצהרה דיברה רק על הכנסה מתיירות נכנסת.
קריטריון השפה היווה מחסום נוסף וכך בבת אחת נפלו במאות מורי הדרך שנפגעו בקורונה אך לא היו זכאים למענק ע”פ שני הקריטריונים .

כזכור החלטה 865 לא דיברה על מורי דרך שעבדו בשוק מסוים היא דיברה על סיוע למורי דרך .
החובה לחתום על ההצהרה הזו גרמה לכך שבסופו של דבר לא כל מורי הדרך זכו ליהנות או במילים אחרות לעבוד ולקבל שכר כלומר אפליה חמורה ביכולת ההשתכרות בתקופה הקשה בחייהם.
התוצאה על פי הדוח שהתפרסם דיווחו על רק 1322 מורי דרך שובצו בפרוייקטים השונים של הרט”ג מתוך 8,600 מורי דרך עלפי נתוני המבקר.

יותר מכך מצא המבקר כי בכל שלשת שלבי הפרויקט היו כשלים במימושו ולכן מורי דרך רבים לא יכלו להשתלב. עניין נוסף אשר נתבקשנו להעלות היא העובדה שהכסף לא הועבר ישירות אלא באמצעות גורם מתווך שיפעיל את הפרויקט עלה כסף רב.

שכרם של אלו שעבדו על פי המבקר היה כ- 300 שח לחודש בממוצע לתקופת הסיוע. כאשר פנינו בעניין זה נאמר לנו שהחשב של משרד התיירות אינו מוכן להשוות את השכר לשכר מורה הדרך על פי  מה שנקבע בהסכם הקיבוצי .
עוד העיר המבקר את העובדה שלמשרד התיירות היו חסרים נתונים על מספר מורי הדרך ותחומי התמחותם .

אוסיף בעניין זה כי כאשר יצאה היוזמה של הכשרות למורי הדרך להחלפת מקצוע נהלנו מפגשים רבים עם זרוע הכלכלית של משרד העבודה .אך לצערנו ההיצע של הקורסים שהוצעו שם היה דל ביותר לצרכיהם של מורי הדרך ועל אף פי שדובר על יותר מ- 100 קורסים רובם ככולם עסקו במקצועות טכניים אפורים הרחוקים מעולם היום יום והתכנים בהם אנו עוסקים .
לסיכום התקציב שאישר האוצר היה גדול אך כשלים בניהולו הביאו לחוסר מיצויו לטובת כלל מורי הדרך רובם נשארו מחוץ לפרויקט .

אגודת מורי הדרך הצביעה על הכשלים כבר ניהול הפרויקט! פניות רבות דרך היועצים המשפטים פגישות וקריאות לעזרה לא שינו את מהותו של הפרויקט .
כאשר פנה המבקר אלינו חשבנו שראוי להעביר אליו את כל הנתונים בידנו לכתיבת הדוח .

כולי תקווה שאם חלילה נקלע למצב דומה בעתיד, הניסיון יאפשר ניהול טוב יותר של הדברים למענם של כלל מורי דרך .

ובעניין אחר, השבוע פנתה האגודה לרשות הנמלים וללשכת מארגני תיירות נכנסת בעקבות ריבוי מקרים בהם נדחו בעלי רכבי אשכול אשר באו לאסוף נוסעים בנמל .
בקשתנו שיהיה קו מענה לבעיות הד הוק שמורי דרך נתקלים בהם ואין אף גורם שיטפל וימצא פתרון .
נעדכן כאשר תתקבל תשובתם .

בהזדמנות זאת ובפתח חודש ניסן אפריל וראמדן אני שולחת ברכות ראשית לחברנו המוסלמים.
בברכת רמאדן כרים.

גנית פלג יו”ר