הארכת תוקף תעודות מורי הדרך

מורי דרך יקרים,
אנו שמחים לעדכן כי ועדת הכלכלה אישרה את תקנות מורי הדרך, לפיהן רישיונם של מורי הדרך יחודש לתקופה של שנה נוספת עד ליום 31.12.2021. בעל רישיון שרישיונו חודש לא יצטרך לשלם אגרה בעד חידוש הרישיון וגם לא יחויב בהשתלמות בעד חידושו. כעת צריכים לפרסם את התקנות ברשומות (אחרי שיוכנסו בהם תיקונים טכניים לדרישת הלשכה המשפטית של ועדת כלכלה), ומיד לאחר מיכן ישלחו, לכל מורה דרך, מכתב עם מדבקה, אותה יצטרכו לשים על התעודה. מורי דרך שעברו את ההשתלמויות, למעשה לא יצטרכו לעשות אותן בשנה הבאה. האגרה שנצטרך לשלם בשנה הבאה תהיה חצי מהעלות הרגילה (היות ומדובר באגרה דו שנתית) תודה לשרת התיירות, לקרן גולדמן, הנציגה שהייתה בוועדת הכלכלה ולחברי האגודה, רביק זרם ומורסי אבו אלהיג’ה שייצגו אותנו בכבוד רב,

יו”ר האגודה אליהו מילוא מלול