היוזמה המשותפת של משרד התיירות, משרד הבריאות וסגן שר רוה”מ

לאחר פגישה עם השר רזבוזוב ונציגי מורי הדרך בישראל בה העלנו בפניו את המצוקה והקשיים של מורי הדרך. משרד התיירות בשיתוף משרד הבריאות יצאו בקריאה למורי הדרך – ענף להגיש מועמדות לאחת משתי המשרות הבאות: מתשאלים אפידמיולוגים או דוגמי קורונה. זאת תחת החברות המספקות שירותים אלו למשרד הבריאות.

מיקי מלכה, יו”ר אגודת מורי הדרך בישראל: “אגודת מורי הדרך מברכת את השר על מאמציו הרבים למציאת פיתרונות תעסוקה למורי הדרך בתיירות הנכנסת המובטלים מעל שנה. אנו נמשיך ונשתף פעולה לאיתור מקורות נוספים למען שמירה על מורי הדרך כגורם מרכזי להנעת התיירות ארצה בעתיד הקרוב”.

אנו שמחים לבשר לכם על יוזמה משותפת של משרד התיירות , משרד הבריאות וסגן שר במשרד רוה”מ, ח”כ אביר קארה , אשר במסגרתה נדרשים מתשאלים אפידמיולוגים ודוגמים.

1. מתשאלים אפידמיולוגיים:
המעוניינים ירשמו בקישור לסקר שלהלן 

הפרטים ירוכזו במשרדנו ויועברו לחברה המגייסת מטעם משרד הבריאות,

2. דוגמים בשדה התעופה:
המעוניינים יפנו ישירות לחברה המגייסת בפרטים הבאים:
חברת Target Market
טלפון:03-9100241/03-9100267
Whatsapp: 058-6767912

לתשומת ליבכם, את הפרטים יש להעביר עד יום שני, 02/08/21 בשעה 13:00.
לציין כי אין המשרד מתחייב בדבר שילוב הפונים במשרות המצוינות לעיל.