מחסום נוסף נשבר! השתלמות שנערכה בשפה הערבית

חברי האגודה היקרים:
מחסום נוסף נשבר!

לראשונה בישראל, ביום ראשון האחרון התקיימה השתלמות מורי דרך בשפה הערבית.
ההשתלמות: “אתרים מוסלמים בעיר העתיקה” נערכה בהדרכתו של מורה הדרך איהאב ג’לאד והשתתפו בה 34 מורי דרך מדתות ועדות שונות שהגיעו מכל קצוות הארץ.

תודה מיוחדת למורסי היגא חבר המועצה אשר פעל רבות במשרד התיירות למען קידום ההשתלמות ואף דחף לביצועו.
תודה לרכז ההשתלמויות, אריה בר שלנו, שעושה הכל בהרבה אהבה.
אגודת מורי הדרך תמשיך לפעול ולהוציא אל הפועל השתלמויות בשפות נוספות.
שלכם תמיד – האגודה.