תשובת רשות המיסים בנושא מע”מ 0 למורי הדרך

בהמשך לפניית מורי דרך על הדרישה מטעם הסוכנים שלא לכלול את את המע”מ בהגשת חשבונית,
הפנינו את העניין לבירור ולהלן תשובתם במכתב המצורף: