בגין דמי חברות לא ניתן החזר.
תקופה הארכת חברות שניתנה כהטבה לא תוחזר ותקוזז.

מדיניות ביטול השתתפות בהשתלמויות:
לכל שאלה, בירור, או הודעת ביטול השתתפות ניתן לפנות לאריה בר בווטסאפ בלבד למספר 050-8392544.
ניתן לבטל השתתפות עד 72 שעות לפני מועד ההשתלמות.

המבטלים יוכלו להעביר זכאותכם הכספית להשתלמות אחרת, במועד אחר בו יבחרו.

החזר כספי ינתן רק בהתראה של שבוע מראש ובניכוי עמלת חברת האשראי על ביטול הפעולה – על סך 10 ₪.
בביטול בטווח של פחות מ-72 שעות, לא יינתן החזר כספי.