רשות הטבע והגנים משפרים את חוויית הביקור בגן לאומי ירקון
 
👈רשות הטבע והגנים משפרים את חוויית הביקור בגן לאומי ירקון
וביקשו את חוות דעתם של מורי הדרך.
👈הסיור יתקיים בכל מתחם בנפרד ביום שני, 16 באוגוסט 2021 .
בתל אפק: 9:00-11:00
מקורות הירקון: 12:00-14:00
להשתתפות בסיור יש להירשם עד 21.8.10 בדוא״ל:
👈ניתן גם להעביר הערות ללא השתתפות בסיור לאותו דוא״ל