קול קורא למורי הדרך!

קול קורא למורי הדרך!

אגודת מורי הדרך בישראל נערכת לקראת בחירות כלליות למועצת האגודה וליו”ר אשר יתקיימו במחצית הראשונה של שנת 2024.

אגודת מורי הדרך הינה הגוף היציג היחיד בישראל העוסק ומטפל במכלול הנושאים הקשורים לעבודתנו. החל משיפור מעמד מורי הדרך, תנאים סוציאלים, מאבק בהדרכות בלתי חוקיות, מקצועיות, העשרה ועמידה על זכויותנו מול הרשויות וסוכני התיירות.

אנו קוראים לכלל מורי הדרך שאינם חברים עדיין להצטרף לשורותינו, להציג מועמדות לתפקידים ולהתמודד על משרות ותפקידים בהנהלת האגודה.

ע”פ התקנון, רק מורי דרך החברים באגודה מעל 120 יום רשאים להתמודד על תפקידים ומשרות.

הצטרפו עוד היום לאגודה ותוכלו להשפיע, לתרום ולקדם את מעמדנו מתוך עמדת כוח.