צו השעה – קול קורא לכלל מורי הדרך בישראל

חברים,

בתאריך 5/6/2018 התקיימה ישיבה של מטה המאבק של מורי הדרך בישראל, על מנת להחליט על צעדי המחאה הבאים של מורי הדרך, כנגד הגזירות שמבקשים שר התיירות וצוות משרדו לגזור עלינו, מורי הדרך בישראל. לישיבה זו הגיעו פעילים מכל קצוות הקשת של מורי הדרך העוסקים בכל תחומי התיירות והוראת דרך.

חשוב לציין, כי מטה מאבק מורי הדרך הוא גוף וולונטרי על אירגוני של מורי דרך שאכפת להם מהמקצוע ומגורל מערך ההסברה של מדינת ישראל. מאחר ומדובר בכלל מורי הדרך בישראל, מטה המאבק קיבל את ברכתם הדרך של ראשי  הארגונים המייצגים כיום את מוריי הדרך בישראל, “אגודת מורי הדרך בישראל” המייצגת מורי דרך וארגון “מורשת דרך”. מצד כל אחד מהארגונים עומד נציג המרכז את הפעילות אל מול ציבור החברים. מצד אגודת מורי הדרך מרכז את הפעילות עבדכם הנאמן משה יחיאל ומצד מורשת דרך מורה הדרך בניה בלום.

בניה ואני משתפים פעולה באופן מלא והדוק והחלטנו כי לטובת המאבק ראוי שכל הפעילות של מורי הדרך תאורגן במשותף ותוך כיבוד הדדי, התייחסות מלאה לדעתם של שאר החברים הפעילים במטה המאבק והשארת כל המחלוקות מחוץ לפעילות המאבק, אולם בלי לבטלם ( חשוב לציין, כי הפעילות ממומנת ומגובה מתקציב אגודת מורי הדרך וכי אנו מקבלים סיוע מלא ונרחב מיו”ר אגודת מורי הדרך בני כפיר וסגנו מוטי אפרתי ומזכירות האגודה).

במסגרת הישיבה שהתקיימה בתאריך הנ”ל החלטנו כי צעד המחאה הבא שלנו יהיה הרבה יותר אפקטיבי ורעשני, אם כי בגבולות המותר על פי חוק ובאישור כל הגורמים הרלוונטיים, קרי משטרת ישראל, עיריית ירושלים ומשמר הכנסת. בתחילה גיבשנו רעיון לצאת לצעדת מחאה בחוצות ירושלים – אולם בשל התנגשות מועדים בין המועד שבקשנו לארגן את הצעדה למועד התכנסותה של ועדת הכלכלה של הכנסת לדיון שני, בתאריך 20/6/2018 בשעה 09:00, נקיים הפגנת מחאה וסולידריות עם נציגינו הלוקחים חלק בדיונים של הועדה.

ההפגנה תתקיים בתאריך 20/6/2018 בגן הוורדים שמול הכניסה למשכן הכנסת (סמוך למנורה), החל משעה 08:30.

הוגשה בקשה מסודרת לכל גורמי האכיפה לצורך קבלת ההיתרים הנדרשים ואף קבלנו אישור ממשטרת ישראל, שיפורסם ביומיים הקרובים. במהלך ההפגנה נציב במקום שלטים ודגלים, אוהל מחאה וכן נשתמש באמצעי הגברה.

נציין כי לקראת הדיון השלישי של ועדת הכלכלה של הכנסת (מועד שטרם ידוע) יש בכוונתנו לערוך צעדה רבת משתתפים בחוצות ירושלים – פרטים על כך יבואו בהמשך.

מורי/ות דרך, זהו צו השעה! כל מורי הדרך שאכפת להם מעבודתם, ממשפחתם ומגורל מערך ההסברה של מדינת ישראל, חייבים להגיע להפגנה, להביע סולידריות עם נציגינו שבוועדה ולסייע במאבק הצודק שלנו. יחד, בראש זקוף ובאגרופים קפוצים נצא כגוש אחד להביע את מחאתנו כנגד גזרות אלה !!!

מזכירים לכם להגיע עם רישיון מורה הדרך שלכם, תלוי בגאווה על צווארכם!!!

חברכם משה יחיאל – מורה דרך                                                                           חברכם בניה בלום – מורה דרך

רכז מטה המאבק מטעם אגודת מוריי הדרך בישראל                                               רכז מטה המאבק מטעם מורשת דרך.