פעילות האגודה בנושא מתווה האבטלה ודמי מענק לגמלאים
חברי אגודה יקרים,
 
בחצי שנה האחרונה מיום פרוץ המלחמה פועלת האגודה ללא לאות למען המשך מתווה
האבטלה שנקבע בעקבות הוראת השעה והסתיים ב31.12.23. זה יחד עם הכשרות
מקצועיות אשר יטייבו את המקצוע אך גם יציעו אלטרנטיבות זמניות לתעסוקה בימי משבר, כמו כן פרוייקט סיורים למורי הדרך .
כל אלו הצגנו שוב ושוב בפני המשרדים השונים מפנייה אל משרד התיירות דרך ועדות הכנסת שר העבודה והאוצר.
לעיתים פעלנו בבאופן עצמאי ולעיתים באמצעות ארגון להב המייצג אותנו.
 התשובות שקיבלנו עד כה הן סירוב של האוצר לתמוך במתווה סיוע לענף ומתן סיוע ספציפי למורי דרך .
 

אנחנו נמשיך להילחם יחד עם כל הגורמים שציינתי לעיל- משרד התיירות ולהב להביא
פתרונות הולמים . לפניכם דוגמאות לפנייתנו בנושא זה.

גנית פלג, מנכ”לית האגודה

מכתב שנשלח לשר העבודה יואב בן צור:

תשובת שר העבודה יואב בן צור:

מכתב שנשלח בשיתוף להב לשר התיירות חיים כץ 

ולדוד ביטן יו”ר ועדת הכלכלה של הכנסת: