פנייה מאיגוד מורי הדרך – סגירת עיסוק עצמאי לתקופות קצרות- פגישה עם נציגי ביטוח לאומי

פרוטוקול ישיבת זום מיום 6.2.2024

בנושא: פנייה מאיגוד מורי הדרך – סגירת עיסוק עצמאי לתקופות קצרות

השתתפו: גנית פלג – יו”ר אגודת מורי הדרך בישראל, “ר דוד גורביץ’ – מנהל קבוצת הסיוע למורי הדרך , דני זקן- סגן ראש מנהל הביטוח והגביה, דפנה קורן-מנהלת תחום בכירה ביטוח, נוריאל גבאי- מנהל תחום בכיר חקיקה ומיכון, רינת נוייברג-ס/מנהלת תחום בכירה, אושרת זליאסניק-ס/מנהלת תחום מרשם בריאות, מנהלי תחום בכיר הביטוח והגביה סניפים: אלכס תמיר, צופיה דקל- לניאדו, לימור חרמון, לימור גוהר, איריס קאשי, משה ורסנו, גלית סבח, מירי עוזר ואביטל חושכבר.

הישיבה התקיימה בעקבות פניית איגוד מורי הדרך במכתב המצורף.

המטרה, לנסות ליצור מתווה שמתאים למצב הכלכלי של ענף התיירות בישראל לאור מלחמת חרבות ברזל.

איגוד מורי הדרך ביקש שנאפשר סגירה ופתיחה של עיסוק עצמאי מידי חודש בחודש לסירוגין.

עמדת הביטוח הלאומי היא שההצעה של איגוד מורי הדרך אינה ישימה ועלולה בסופו של דבר לא להשיג את מטרתה מהטעמים הבאים:

  1. סרבול בפעולות של סגירה ופתיחת עיסוק עצמאי .
  2. במצב של פגיעה בעבודה, ככל שמורה הדרך לא הספיק להירשם מחדש – תידחה תביעתו בשל אי רישום מוקדם של עצמאי.

 

הפתרון שהוצע ע”י הביטוח הלאומי ושהתקבל  ע”י איגוד מורי הדרך: 

המצב המשפטי עפ”י סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי- הגדרת עובד עצמאי, מאפשר מצב בו אדם יוכר כעובד עצמאי בתקופה בה הוא עובד בפועל. החוק לא קובע תקופת מינימום.

מאידך, קיימת הנחייה מנהלתית על-פיה, סגירת עיסוק עצמאי תתאפשר לתקופה רצופה של מינימום 3 חודשים.

הנימוק העיקרי להנחיה מנהלתית זו, הוא שברוב המקרים העובדים העצמאים מייחסים הוצאות של העסק גם בתקופה בה לא עבד באותו החודש/התקופה. כמו כן קיים קושי אובייקטיבי לקבוע בדיעבד אם המבוטח אכן עבד כעצמאי או לא עבד כעצמאי לתקופה קצרה בת חודש או חודשיים.

באיזון הנכון בין דרישות איגוד מורי הדרך בשל נסיבות המלחמה והצורך והרצון של מורי הדרך לעבוד מעת לעת, ומאידך עמידה על דרישות החוק וההנחיות המנהלתיות, הוחלט כדלקמן:

  1. בשלב הראשון לא תתאפשר סגירת עיסוק עצמאי רטרו.
  2. בשלב השני, בחודש יולי 2024, תינתן אפשרות למורה הדרך להצהיר בדיעבד לגבי החודשים ינואר עד יוני 2024 אם עבד או לא עבד, ובאילו חודשים (גם לתקופה שהיא פחות משלושה חודשים). הדבר יגרום לייחוס הכנסת שומת 2024 באופן יחסי ובחלוקה רק לחודשי העבודה הספציפיים בהם עבד.
  3. עד להגעה לשלב השני הנ”ל, כל מורה דרך יוכל לבחור אם הוא מעוניין להקטין מקדמות רטרו’ מ-1.1.2024 ואילך (ניתן לבצע זאת און ליין באמצעות המייצג במערכת ייצוג לקוחות או באמצעות מילוי בל/672).
  4. ככל שמורה הדרך בחר להקטין מקדמות, תבוצע התחשבנות מול ענף אבטלה לעניין קיזוז גובה המקדמה מול דמי האבטלה.
  5. יוזכר, כי בהתאם לתקנות המקדמות, מורה הדרך רשאי להגדיל או להקטין את ההכנסות פעם ברבעון.

 

רשמה: אביטל חושכבר

העתקים: משתתפים

 מר יגאל ברזני – סמנכ”ל הביטוח והגביה