חברי אגודת מורי הדרך היקרים,
בהמשך להודעה במכתב מס’ 1 שבו הודענו על קיום בחירות למוסדות האגודה (מועצה
וועדת ביקורת) במסגרת הכנס השנתי שייערך ביום ג’ ,22/7/24 אנחנו מבקשים מכל מי
שמתכוון להציג מועמדות למוסדות אלה להתנהל על פי הסדר הבא:
התאריך הקובע לחברות באגודה למועמדים לבחירה למועצה
או לוועדת ביקורת הוא: 23/3/24. מי שיחדש חברות לאחר מועד זה, לא יוכל להגיש מועמדותו לבחירה אולם יוכל להצביע
כמו כל חברי האגודה.

בין התאריכים 23/4/24 ועד 23/5/24 ניתן להגיש מועמדות לבחירה באחד משני
המוסדות שצויינו לעיל כאשר הינכם נדרשים לשלוח את מועמדותכם אך ורק בפורמט
Word ובו הפרטים הבאים:

1. תמונה עדכנית שלכם

2. פרטים כללים: שמכם המלא ופרטים כגון מקום מגורים ועוד על פי בחירתכם.

3. קורות חיים רלבנטיים למועמדות

4. החזון שעל פיו אתם מתכוונים לפעול כנבחרי הציבור ולטובת מורי הדרך בישראל.
תאריך אחרון להגשת מועמדות יהיה 23/5/24 בשעה 24:00 .לאחר מועד זה לא יתקבלו
מועמדויות.
את כל הפרטים האלה יש לשלוח לתיבת המייל: il.org.itga@info

5. חברי הוועדה יבדקו את כשירות המועמדים ועמידתם בתנאים הבאים (על פי התקנון
בסעיף 15.5):
15.5.2 רשאי להציג מועמדות ולהיבחר למוסדות הארגון מי שעונה על התנאים הבאים :
15.5.3- חבר עמותה לפחות ארבעה חודשים קודם למועד האספה הכללית ובמועד
האספה לאפקעה חברותו.
15.5.4- חבר שאינו עובד מן המניין (קבוע) בשכר בעמותה (מלבד היו”ר המכהן).
יובהר כי עבודה מזדמנת כמורה דרך או בתפקיד זמני אחר במסגרת יוזמה של העמותה
אינה פוסלת מועמדות למוסדות העמותה.
15.5.5- חבר שתפקידיו ועיסוקיו, מלבד היותו מורה דרך, אינם יוצרים ניגוד עניינים עם
תפקידו כחבר מוסדות האגודה.
משרד האגודה עומד לרשות חברי האגודה
עדיף לפנות אלינו באמצעות הוואטספ וצוות האגודה יחזור אליכם בהקדם
במקרה של בעיה טכנית יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת il.org.itga@info

6. החל מתאריך 23/5/24 ועד 2/6/24 יוכלו מועמדים שמועמדותם נפסלה בידי
הוועדה, להגיש ערעור למזכירות האגודה ולבקש לאשר את מועמדותם.

7. בין התאריכים 12/6/24 ועד 17/6/24 , המזכירות תדון בבקשות הערעור ותעביר את
ההחלטות ליועמ”ש האגודה שיבדוק את הנושא גם מהזווית המשפטית. עם קבלת
ההחלטה הסופית, יקבל המועמד הודעה אישית ממזכירות האגודה שתיידע גם את
וועדת הבחירות.

8. בתאריך 22/6/24 תוכרז רשימת המועמדים הסופית למועצה ולוועדת ביקורת יופצו
קורות החיים והחזון של המועמדים לכל חברי האגודה בשקיפות מלאה. זה יהיה הזמן של
המועמדים לעשות פרסום לעצמם ולנסות להגיע לכמה שיותר חברים בכדי שיצביעו
עבורם.

9. בתאריך 22/7/24 יתקיים הכנס השנתי שבסיומו יחתם גם יום הבחירות. בסוף אותו יום
יספרו קולות המצביעים וידורגו המועמדים על פי מספר הקולות שקיבלו.
הערה: הבחירות תקבענה מי יהיו 19 הנבחרים שיהיו במועצה הארצית. את היו”ר
יבחרו חברי המועצה הנבחרים ולא כמות הקולות שבהן זכה מועמד כזה או אחר.

10. לכל שאלה ניתן לפנות לאחד מחברי הוועדה בכדי להבהיר את הדברים.

11. לנוחותכם מצ”ב טבלה המתארת את כל מה שנכתב באופן מקוצר ומעתה והלאה
טבלה זו והתאריכים הנקובים בה, תהיה תבנית הזמנים המחייבת.

אנחנו מאחלים לכולם בהצלחה,
רוני פלד – יו”ר הוועדה
נורית נבט -חברת הוועדה
אליאס מועלם – חבר הוועדה