עדכון חשוב בנושא השתלמויות וסיורים

חברים שימו לב!
צוות ההשתלמויות והסיורים מודיע כי מעתה יש לקרוא תחילה היטב את תקנון ההרשמה לסיורים וההשתלמויות ובסיומו יופנה הנרשם לאתר התשלום.
יש לשים לב להבדל בין השתלמות לחידוש רישיון ובין סיור העשרה אשר אינו מיועד לחידוש הרישיון.
המידע על ייעוד ההשתלמות מפורט בפרסום של כל סיור.
כמו כן, במקרה של ביטול ההרשמה:
להשתלמות לחידוש רישיון יש לפנות בהודעת וואטסאפ לאריה בר במספר 050-839-2544
לסיור העשרה יש לפנות בהודעת וואטסאפ אל צילה גרא במספר 050-857-3770
בתודה- אריה בר, צילה גרא ויואב יאיר