מתווה החירום לא יוארך לינואר 2024
הודעה חשובה למורי הדרך! 
השבוע התקיימה פגישה בין אגודת מורי הדרך וקבוצת הסיוע למורי הדרך עם האגף 
התביעות של ביטוח לאומי . 
בה העלינו סוגיות איתם עשויים מורי הדרך עלולים להתמודד כעצמאים תחת הצו בשל העובדה כי מתווה החירום לא ימשך. 
בתום הפגישה הגענו להסכמות אשר עשויות לסייע לנו בהגשת הדוחות בסוף השנה. 
בקרוב נעדכן בנושא בנתיים 
לפניכם תרשים אשר יסייע לכם להתמודד הלאה עם  המשך תשלומי האבטלה. 
סופית: מתווה החירום לא יאורך לינואר 2024
משמעות:
1. לא ישולמו מענקי פיצוי של רשות המסים על חודש ינואר 2024 ואילך
2. לא ישולמו מענקים מיוחדים לבני 67+ על-ידי ביטוח לאומי על חודש ינואר 2024 ואילך
3. קיזוז הכנסות עצמאי על בסיס שנתי מדמי אבטלה. אין צורך להגיש את הטופס 1503 על ינואר. 
מי שזכאי לדמי אבטלה, האבטלה לא תחדול.
אבל: הרווח השנתי שלכם יקוזז מדמי אבטלה באופן הבא. כברירת מחדל בהתחלה יופחת הסכום שהצהרתם עליו שעל-פיו נקבעו המקדמות. החישוב הסופי יתבצע בסוף השנה, עם הגשת שומת מס הכנסה 2024. הרוווחים מעסק יחולקו ב-12 – זה רווח חודשי ממוצע. רווח חודשי ממוצע יופחת מדמי האבטלה שאתם זכאים להם בכל חודש. 

דוגמא: 
מורה דרך הרוויח כעצמאי בכל שנת 2024 את הסכום 120,000 ש”ח.
רווח חודשי ממוצע = 120,000/12 = 10,000 ש”ח
סכום שיופחת בכל חודש מדמי אבטלה לאחר הגשת שומת 2024: 10,000 ש”ח + ריבית + הצמדה.
הערה: עבודה כשכיר עם תלוש משכורת לא נכללת בתוך החישוב

קבוצת הסיוע ואגודת מורי דרך פועלים מול ביטוח לאומי כדי למצוא פיתרון לקושי זה. קיימנו כמה שיחות עם ראשי אגפים והיום יצאו מכתבים עם רעיונות פרקטיים.
 
ההמלצה שלי לכל האוכלוסיות שנפגעות מביטול המתווה היא לחפש עבודה כדי לא להישען הסיוע.  כמובן, עדיף לעבוד כשכירים.