הקמת מסגרת משותפת שתייצג את כלל מורי ומורות הדרך בישראל

בפגישה שנערכה, באווירה טובה, היום, יום שני 29/6/2020, בלטרון, סוכם בין אגודת מורי הדרך לבין מורשת דרך, ששני הארגונים ימשיכו לשתף פעולה בכדי לבדוק הקמת מסגרת משותפת שתייצג את כלל מורי ומורות הדרך בישראל. בשני הארגונים יתקיים דיון ויקבעו מועד ונציגים בהקדם האפשרי, כדי להתקדם בתהליך. תודות לכל אלו שהשתתפו ותרמו מזמנם ומרצם לפגישה זו.