הכשרת מורי דרך במנהרות הכותל

מורי דרך יקרים

ירושלים, בירת מדינת ישראל, היא תמצית סיפורנו כעם וכחברה. בין אבניה מקופלים סיפורים, מורשת ותרבות בת אלפי שנים.

הקרן למורשת הכותל המערבי, פועלת כל העת בשיתוף עם משרדי הממשלה והרשויות הרלוונטיות לפיתוח מרחב הכותל המערבי בהיבט התיירותי והחינוכי, להעצמת חוויית המבקרים ולחשיפת ההיסטוריה העשירה באמצעות פיתוח אתרי מנהרות הכותל המערבי ופתיחתם לציבור הרחב.

על מנת להדריך במנהרות הכותל נדרש לעבור השתלמות בטיחות ונהלים (או מקוונת או פיזית – בהתאם לבחירתך)  וכן, לאשר את הנהלים המצורפים בקובץ . לנוחותך, ניתן לאשר המסמך באופן דיגיטלי או להדפיס אותו ולאחר החתימה עליו – לצרפו כקובץ סרוק.

על מנת לאפשר לכל מורי הדרך להשתתף בהכשרה, נפתחו מספר אפשרויות:

הכשרה פיזית (מומלץ): הכשרה שתתקיים באתרי מנהרות הכותל. בהכשרה זו, מעבר לנהלי הבטיחות נערוך גם הכשרת ידע והיכרות במסלול החדש במנהרות- מסלול הגשר הגדול.

אורך ההכשרה:  כשלוש שעות מיקום: מנהרות הכותל- מסלול הגשר הגדול.

הכשרה וירטואלית: הכשרה בסיסית המקנה לכם את הידע לשמירה על בטיחות ועל התנהלות תקינה באתר. זהו המינימום הנדרש לצורך הדרכה במסלול הגשר הגדול.

אורך ההכשרה: כחצי שעה מיקום: הכשרה מקוונת.

לאחר ההרשמה וחתימה על הקבצים, ישלח אליכם למייל קישור להכשרה הוירטואלית.

הכשרה מורחבת: בהכשרה הפיזית תינתן האפשרות  לבקר באתרים החדשים של מנהרות הכותל- חפירות בית הליבה, אתר שרשרת הדורות, מבט אל העבר והמסע לירושלים.

אורך ההכשרה: כשש שעות. מיקום: אתרי מנהרות הכותל.

ההכשרות כולן הן ללא עלות כשירות לציבור מורי הדרך.