שלום למורי הדרך
מצ”ב תכנית ימי עיון בזום – השתלמויות לצורך חידוש רישיון
ימי העיון אושרו על ידי משרד התיירות.
על פי נהלי משרד התיירות-ההשתלמות בפועל תאושר רק למי שנכח בפועל במשך כל יום העיון, לאורך כל ההרצאות.
תבוצע בדיקת נוכחות “וירטואלית” בסוף כל הרצאה.

להרשמה ותשלום יש ללחוץ על הלינק המצורף לכל השתלמות.
המחיר לחברי אגודה הוא 60 ש”ח. מי שטרם חידש חברותו נא ללחוץ כאן.
המחיר למורה דרך שאינו חבר אגודה הוא 80 ₪. נא להירשם בקישור המתאים כדי להימנע מהרשמה שגויה ותוספת תשלום בהמשך.

ניתן להירשם לימי העיון בזום-עד ליום אחד לפני יום העיון בשעה 12:00 – לאחר מכן-לא ניתן יהיה להירשם.
הקישור ליום העיון יישלח למשתתפים בפועל – יום אחד לפני יום העיון – יישלח על ידי אריה בר-אחראי ההשתלמויות.

מדיניות ביטול השתתפות בהשתלמויות:

ניתן לבטל השתתפות ביום העיון בזום עד 48 שעות לפני יום העיון.
הודעת הביטול תישלח באמצעות המייל בלבד לכתובת: office@itga.org.il
במייל הודעת הביטול עדכנו בבקשה בדבר החלטתכם:
1. העברת זכאותכם הכספית להשתלמות אחרת, במועד אחר בו תבחרו.
2. אפשרות לקבלת החזר כספי, בניכוי עמלת חברת האשראי על ביטול הפעולה – על סך 10 ₪.

ID מספר 596

מס’ השתלמות- 1

תאריך- 17 בפברואר 2021

" עדות , מיעוטים, קהילות- בירושלים לדורותיה" – רב המחבר על המפריד

שם המרצה – מוטי אפרתי

מאז ומתמיד ובמיוחד בגלל ההיסטוריה המיוחדת העיר ירושלים התאפיינה בסוגי קבוצות אוכלוסייה שונים. המשותף לכולם הוא הרקע הדתי והתרבותי השוני. סוגי אוכלוסייה אלו הטביעו את חותמתם על אופי העיר , תרבותה והפולקלור שלה. ביום עיון זה אנחנו נעסוק באותם סוגי אוכלוסייה שונים ותרומתם לאופי העיר. אנחנו נעסוק בהיסטוריה של כל קהילה(בקצרה), בעיר ירושלים , מרגע הופעתם ועד לעת המודרנית, קרי היום.לכל סוג אוכלוסיה ישנו מיקום מיוחד או מרכז מיוחד שאליו נתייחס . זהו נושא חשוב מאוד להשכלתו של כל מורה דרך בירושלים.

סדר יום למפגש שיתקיים בתאריך ה- 17/02/2021

09:00-08:30 – התכנסות וביצוע רישום משתתפים.

10:30-09:00 – מושגי יסוד בהכרת המעוטים, הקהילות והעדות המרכיבות את העיר ירושלים, מהו עץ העדות הנוצריות בירושלים ועל מה הוא מתבסס ומדוע רב המחבר על המפריד.

10:45-10:30 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

12:15-10:45 – העדה היוונית אורתודוכסית והעדה הלטינית בעיר הקודש על המחבר והמפריד.

12:30-12:15 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

14:00-12:30 –על המיעוטים השונים ועל הקהילות האחרות בעיר ירושלים ומה באמת קרה לצוענים ולמוגרבים בעיר הקודש….

14:00 – סיום, בדיקה ועדכון משתתפים נוכחים

ID מספר 597

מס’ השתלמות- 2

תאריך- 21 בפברואר 2021

מדינת תל אביב – האם תמיד חיסרון? – גיאופוליטיקה של גוש דן מצומצם

שם המרצה- ד”ר רביק זרם

09:00-08:30 – התכנסות וביצוע רישום משתתפים.
10:30-09:00 – הרצאה ראשונה
שנים ראשונות -בניית כוח המגן העברי מעבר מוקד הכוח מהצפון לתחומי גוש דן (של היום)
שיקולי הביטחון האישי והקהילתי בבניית היישוב העברי מחוץ ליפו, שלבי בניית השכונות לאור ליקחי המאורעות של 20-21. ייסודה של ההגנה כמתווה מקביל להתפתחותה של תל אביב. מוסדות הביטחון הלאומיים שנוסדים באזור המרכז, פריסה ומבנה.

סדר יום למפגש שיתקיים בתאריך ה- 21/02/2021

10:45-10:30 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)
12:15-10:45 – הרצאה שניה
ההפתעה הגדולה של המאורעות ב 1929, השפעת המאורעות על תל אביב ובנותיה.
בנייתה של תעשיית הנשק העברי, מחוז המרכז, מפעלים, כוח אדם, שרידים כיום.
תעשיית הביטחון כאלמנט של הסכמי ההעברה, העליה החמישית, אמצעים, חומרי גלם.
השילוב המדהים של מרכז השילטון הבריטי ומרכז כוח המגן העברי.
12:30-12:15 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)
14:00-12:30 –הרצאה שלישית
ראשית המרד הערבי – מי במוקד האש בשנים 1936-1939. הקשר בין הביטחון הלאומי לפריצתה של מלחמת העולם השנייה.
מדינת תל אביב ובנותיה כמקור כוח האדם המרכזי של ההגנה, הפלמ”ח, לוחמי המחתרות בתקופת מלחמת העולם השנייה. הגדרת תחומי הביטחון של אזור המרכז, שרידים פיזיים שלהם כיום בשטח.
הנושאים הגיאופוליטיים במרחב מעניינים כיום הן את התייר והמבקר הישראל והן את התייר מחו”ל.
תיירות התרבות, מעבר לתיירות הצליינית מתעניינת הן בתולדות הקונפליקט הערבי ישראלי במרחב והן בשילוב המדהים בחיי יום יום של כלל האוכלוסיות במרחב.
ההרצאות מלוות בחומר הדרכה מקצועי, המלווה הן את הצגת התכנים המקצועית וניתן בתום יום העיון למורה הדרך באיכות הדפסה בעברית ואנגלית.
14:00 – סיום, בדיקה ועדכון משתתפים נוכחים

ID מספר 598

מס’ השתלמות- 3

תאריך- 24 בפברואר 2021

"מפקדי אוכלוסין בארץ הקודש בין התקופה הצלבנית עד סוף התקופה הממלוכית"

שם המרצה- מוטי חי אפרתי

מה אנו יודעים על גודל האוכלוסייה בארץ הקודש בתקופה הצלבנית ועד לכיבוש העותמני? על-פי מפקדי האוכלוסייה העותימאנים מהמאה ה-16 הארץ שכבשו הייתה הארץ דלת אוכלוסין, מוזנחת ושוממה ומספר תושביה לא עלה על כ-120,000. לאחר חיסול ממלכת החשמונאים ב-6 לסה”נ הארץ הייתה בשליטת כובשים זרים, רומים, ביזאנטים, ערבים, צלבנים, ממלוכים, עות’מאנים ובריטים במשך כ-2,000 שנים. ננסה ביום עיון זה לעמוד על המפקדים השונים או שיטות המחקר השונות שלפיהם אנחנו בודקים את גודל האוכלוסייה בכל תקופה נתונה.

סדר יום למפגש שיתקיים בתאריך ה- 24/02/2021

09:00-08:30 – התכנסות וביצוע רישום משתתפים.

10:30-09:00 – מהו מפקד האוכלוסין, ומדוע נעשה ?כיצד נעשה בעולם העתיק, מי היו מקורות המידע לשליטים השונים ששלטו בארץ ישראל ומה אנחנו יודעים היום על תקופה זו לפי המחקרים המעודכנים ביותר- צפו להפתעות.

10:45-10:30 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

12:15-10:45 – מפקדי ימי הביניים בארץ ישראל.- על סוחרים מטיילים ועולי רגל כמקורות מידע חשובים, יהודים (רבי בניימין מטודלה ואחרים) נוצרים (עולי רגל ) ומוסלמים (איבן באטוטה). אפילו…. מרקון פולו…..עד כמה היה ניתן לסמוך עליהם ?? תופתעו…

12:30-12:15 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

14:00-12:30 – המפקד העותמני הראשון בארץ ישראל.- המפקד הרישמי הראשון. איך הוא בהשוואה לאחרים…ומה קרה אמת לשומרונים ???

14:00 – סיום, בדיקה ועדכון משתתפים נוכחים

ID מספר 599

מס’ השתלמות- 4

תאריך- 28 בפברואר 2021

הנצרות האוונגלית – הדרכת תיירות נוצרית "שונה"

שם המרצה- אדריאן וויסברג

תיירות הנוצרית לארץ ישראל מאז ומתמיד היוותה גורם כמותי מכריע במספר התיירים המגיעים מידי שנה. בעוד שבעבר היוותה תיירות ה’צליינית’ של קתולים רומאים ואורתודוקסים את החלק הארי בתיירות הנוצרית, כיום עולה יותר ויותר חלקה של תיירות האוונגלית.
כיום הזרם האוונגלי הוא הזרם המתרחב ביותר בקרב הנצרות הממוסדת ו”כובש” יותר ויותר מדינות ולבבות בעולם, בעיקר באמריקות ובאסיה. עובדה זו באה לידי ביטוי בזרם הולך וגובר של תיירות אוונגלית מאורגנת, המביאה לארץ יותר ויותר מאמינים, להם נקודת השקפה שונה על הסיפור התנ”כי, נקודת השקפה המשפיעה גם על אופי הביקור, תוכנו והאתרים הנכללים בו.
מכאן החשיבות הרבה שבחשיפת ציבור מורי הדרך, המורגל שנים רבות בהדרכת תיירות “נוצרית קלאסית”, בין אם קתולית, אורתודוקסית או פרוטסטנטית, לכוח עולה זה, לו השפעה רבה הן בתחום התיירות והן במישור הלאומי על מדינת ישראל

סדר יום למפגש שיתקיים בתאריך ה- 28/02/2021

09:00-08:30 – התכנסות וביצוע רישום משתתפים.

10:30-09:00 – מיהם האוונגליים? – סקירה ורקע ללידתם והתפתחותה של התנועה האוונגלית. מה בינם ובין הזרמים בנוצריים האחרים, מהם הזרמים האוונגליים העיקריים ומה מבדיל ומחבר בינם.

10:45-10:30 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

12:15-10:45 – הייחוד שבביקור המאמין הנוצרי אוונגלי בארץ ישראל לעומת המאמינים הנוצרים האחרים – מהו הקו המנחה בביקור האוונגלי בארץ, מרכזיותה של התנ”ך, החשיבות שבחוויה הדתית ללא סממני פולחן והקשר עם “הארץ המקראית” השפעתו בבחירת האתרים הכלולים – מיקומם החשוב של אתרים ארכיאולוגיים היסטוריים אותנטיים לעומת אתרי “מסורת נוצרית” מאוחרות.

12:30-12:15 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

14:00-12:30 – מקומו של מורה הדרך בהדרכת קבוצות אוונגליות – יחסי הגומלין הנדרשים ביו מורה הדרך ל”פסטור” המלווה. הבנת ההיררכיה המתקיימת בקבוצה אוונגלית ומרכיבי סדר יום ייחודיים. שימוש במינוחים ומושגים נכונים לרוח הקבוצה ואמונתה והצגת זוויות ונקודות מבט התואמות את הגישה האוונגלית. כיצד יכול מורה הדרך לתרום להשגת מטרת הביקור בעיני המבקר האוונגלי על מנת ליצור קשר מתמשך לעתיד עם לקוחות פוטנציאליים.

14:00 – סיום, בדיקה ועדכון משתתפים נוכחים

ID מספר 600

מס’ השתלמות- 5

תאריך- 3 במרץ 2021

"רב הנסתר על הגלוי" – הנזירות הקתולית לטינית בארץ ישראל בעת החדשה

שם המרצה- ד”ר מויש מעוז

תיירות הצליינות לארץ הקודש מאז ומתמיד היוותה גורם כמותי מכריע במספר התיירים המגיעים ארץ מידי שנה. נוכחות בכנסיה הקתולית בארץ ישראל היא אולי הנוכחות הבולטת ביותר, הן בפריסה ארצית והם בתוכניות הטיולים של רבים מהתיירים המגיעים ארצה, במבגרת מסעות צליינות אך גם שלא.
על אף כל זאת, ובמיוחד לאור עובדה זו, חשיבות רבה קיימת להכרה ולהעמקה בקרב ציבור מורי הדרך, כמו גם לחשוף אותם לחידושים במחקר וחשיפות מפתיעות.

סדר יום למפגש שיתקיים בתאריך ה- 03/03/2021

09:00-08:30 – התכנסות וביצוע רישום משתתפים.

10:30-09:00 – בנדיקטים, פרנציסקנים וכרמליתים – סקירה ורקע לתופעת הנזירות הלטינית בארץ ישראל בימי הביניים.

10:45-10:30 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

12:15-10:45 – שיבת הפטריארך הלטיני וכניסת מסדרי נזירות ונזירים לארץ הקודש במאה ה 19 – סקירת התהליכים, הגורמים והשפעת מדינות החסות על התהליכים ועל עיצוב הנזירות בארץ ישראל.

12:30-12:15 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

14:00-12:30 – תפרוסת המנזרים הלטיניים ומוסדותיהם בארץ ישראל – השפעתם בנוף ובמרחב והשפעתם על מפת הגיאוגרפיה הקדושה.

14:00 – סיום, בדיקה ועדכון משתתפים נוכחים

ID מספר 601

מס’ השתלמות- 6

תאריך- 10 במרץ 2021

"נזירות ירושלים לתקופותיה"

שם המרצה- ד”ר מויש מעוז

על מעמד הבכורה של ירושלים בשלושת הדתות אין עוררין. יום עיון זה יתמקד במעמדה המיוחד של העיר והשפעתיו, הן הפיזית והן הרוחניות, על תנועת הנזירות הקתולית לטינית בעיר. ההשתלמות תעסוק בהשפעת הנזירות הן במישור הגיאוגרפי והנופי, התפתחות האתרים, הרקע וחשיבותם, והן בהשפעות החברתיות אנושיות בקרב ציבור המאמינים הקתולי לטיני הרחב ובקרב עולי הרגל בפרט.

סדר יום למפגש שיתקיים בתאריך ה- 10/03/2021

09:00-08:30 – התכנסות וביצוע רישום משתתפים.

10:30-09:00 – נזירות ירושלים בשלהי העת העתיקה – סקירה ורקע לתחילת התבססות הנזירות הקתולית לטינית בעיר במאות 4-7 לספירה. דמויות המפתח ודמיות המופת בתקופה זו כדוגמת מלאניה, פטרוס האיברי, פסאריון, פלגיה ועוד… כיצד הטביעו את חותמם בנוף הירושלמי.

10:45-10:30 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

12:15-10:45 – מנזרי ירושלים הפחות מוכרים – חשיפת ציבור מורי הדרך למנזרים פחות מוכרים, חבויים, המקפלים בתוכם סיפורים ייחודיים ועולמות נסתרים, כמו גם תצפיות נוף נדירות ובלתי מוכרות. בין יתר נחשף למנזר דיר אל עדס, מנזר מגאלה פנגיאה, מנזר גבירתנו של הקלווריה ועוד.

12:30-12:15 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

14:00-12:30 – הגיאוגרפי הקדושה של ירושלים בזיקה לפעילותו של ישוע – מספר המדבר ומסע העלייה לרגל לעיר, דרך פעילותו של ישוע בעיר עצמה. כיצד נוצר “הציר הקדוש” במרחב הגיאוגרפי הקדוש משולי ספר המדבר, בואך הר הזיתים ועד לב העיר.

14:00 – סיום, בדיקה ועדכון משתתפים נוכחים

ID מספר 602

מס’ השתלמות- 7

תאריך- 17 במרץ 2021

Evangelical Christianity – Christian Tourism of a different type

שם המרצה-Adrian Weisberg

Christian ‘Pilgrimages’ to Israel have always represented a considerable portion of incoming tourism to Israel each year. Whilst in the past, Roman Catholic and Orthodox visitors have represented the lion’s share of Christian tourism, nowadays we see a continuous increase in the part taken by Evangelical visitors.
Today the Evangelical churches are a growing phenomenon in the Christian world, ‘conquering’ countries and the hearts of Christian believers across the world, principally in Asia and the Americas. This trend is expressed in an increasing role taken by Evangelicals in organized Christian tourism to Israel, whose perspectives are significantly different on the Biblical story. Their views and interests in visiting Israel affect the style and character of their visit, encompassing a different content and sites of interest from traditional Christian tourism.
In this light, the significance of exposing licensed tour guides to these differences is of great importance. Tour guides for years have been used to guiding the classical Christian visitor, whether Catholic, Orthodox or Protestant, and need a completely different ‘tool-bag’ to capture the interest of this rising sector of Christian visitors, who have an increasing presence in incoming tourism, as well as considerable influence in aspects of State and diplomacy.

The seminar program date March 17th:
08:30-09:00 – Convergence and registration

09:00-10:30 – Who are the Evangelicals? A background to the emergence and development of the Evangelical movement in Christianity; how they differ fundamentally from the more traditional Churches; what is common to, and what defines the differences, between the various denominations of Evangelicals.

10:30-10:45 – Break (updating participants present)

10:45- 12:15 – The uniqueness of a visit to Israel by Evangelical believers in contrast to other groups of Christians – The theme of an Evangelical visit to Israel – The centrality of the Bible and importance of a spiritual experience free of rituals and churches; connecting with the Land of the Bible, its effect on the sites of interest on a tour, the importance of authentic archaeological historical sites rather than ‘traditional Christian sites’.

12:15-12:30 – Break (updating participants present)

12:30-14:00 – The role of the tour guide in working with Evangelical groups – bilateral relations with the Pastor and tour leader. Understanding the hierarchy and complexity within an Evangelical group and the elements of their daily routines; use of correct and distinct terminology and concepts in the spirit of the group and its beliefs; presenting angles of view and analysis which suit the Evangelical approach; ways in which the Israeli tour guide can contribute to the group achieving its aims on a visit to Israel, in order to create an ongoing relationship with a potential future clientele.

14:00 – Final check of participants present.

ID מספר 603

מס’ השתלמות- 8

תאריך- 24 במרץ 2021

יום עיון בנושא העצמת חווית התייר והמחשת הייחוד הישראלי – חבל מודיעין

שם המרצה- ד”ר רביק זרם

בהתייחסות הבינלאומית למדינת ישראל יש שניות רבה: מצד אחד לקהלים מסוימים מדינת ישראל הי מדינת חברות ההזנק (STURT UP NATION), אימפריה טכנולוגית וצבאית ומצד שני היא ארץ הקודש, מדינת התנ”ך ארץ רוחנית ושמימית. לעיתים קשה מאד לתייר להבין את הדואליות המורכבת הזו.
חבל מודיעין, החבל שלתוכו מגיעים כ 90% מהתיירים הנכנסים לישראל ממחיש בצורה מופלאה את הדו קיום בין מסורת עתיקה ומתחדשת.

סדר יום למפגש שיתקיים בתאריך ה- 24/03/2021

09:00-08:30 – התכנסות וביצוע רישום משתתפים.

10:30-09:00 – הרצאה ראשונה – חבל מודיעין – בקעת אונו – לוד וחכמיה – ההיסטוריה העתיקה של החבל חזרה על מבנה ארץ ישראל, נמל יפו, הדרכים מחוף הים אל בירת ישראל ההיסטורית, דרכי האורך והרוחב של ישראל ומיקומו של החבל.היבטים גיאוגרפיים היסטוריים של חבל מודיעים בעת העתיקה, ההתיישבות בחבל מתקופת התנ”ך ועד התקופה הצלבנית.

10:45-10:30 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

12:15-10:45 – הרצאה שנייה – ההתיישבות והפיתוח כיום בחבל מודיעין
שילוב בין תכנון יישובי לגיאוגרפיה היסטורית, מצד אחד ארבעה אזורי תעשייה מתקדמת חשובים ומשגשגים בעלי חשיבות גלובלית ומצד שני אלפי אתרי עבר מרהיבים המשולבים בתוככי התכנון העירוני, היכרות עם ההערכה ושילוב העבר המשגשג עם הפיתוח הטכנולוגי המואץ. לדוגמא, באיזור התעשייה המרכזי של החבל: בתי הבד, כנסיות ובתי כנסת עתיקים המשולבים במתחם סלע טבע ושטראוס, שילוב ושימור עבר וטבע, שימור הטבע הנופי למרות הצפיפות מהגבוהות בעולם והכרת הנתונים ההשוואתיים.

12:30-12:15 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

14:00-12:30 – הבנת האתרים סיפורם, שימורם והתאמתם לסיפור ההיסטורי והצלייני פארק יער שוהם, דרך הפטרולים הישראלית והירדנית ושימור הטבע משני צידי דרך רבין, שילוב הסיפור החשמונאי, חיי היום ביום בתקופת בית שני, בתי הכנסת של תקופת בית שני, האם קברי המכבים, מודיעין הקדומה, ראשית הנצרות, חפירות ופיתוח. נאות קדומים – השמורה הגדולה ביותר לצומח המקראי והתנ”כי בחבל מודיעין, סיפורה ובעיותיה. הדגמה על שני מתחמים – תכנון ובניית שוהם, תכנון ובניית העיר החדשה מודיעין וקישורה לסיפור ההסטורי. הכרה של מגוון חוויות לתייר ביומו הראשון/האחרון בארץ. תצפיות ומצפים.

14:00 – סיום, בדיקה ועדכון משתתפים נוכחים

ID מספר 604

מס’ השתלמות- 9

תאריך- 11 באפריל 2021

שימור ארכיאולוגי – לשמר את העבר למען העתיד

שם המרצה- מוטי בר-טוב

הביקור באתרים היסטוריים וארכיאולוגיים מהווה מרכיב חשוב בכל תוכנית סיור של תיירים באשר הם. בישראל עובדה זו מהווה מרכיב חשוב עוד יותר מאחר והתייר הממוצע המגיע לארץ יבקר בפי 3 אתרים היסטוריים ארכיאולוגיים מאשר בכל יעד אחר. הדרכת אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים מהווה חלק ניכר מעבודתו של מורה הדרך, כמו גם אתגר גדול מעצם חשיבותם של אותם אתרים לעומת גילם ומצב השתמרותם. הצורך לשמר את העבר ולנתב משאבים ניכרים לשימורו הינו מאפיין עולמי כיום שלא פסח לשמחתנו על מדינת ישראל. רבים מן האתרים הפופולריים ביותר בארץ עברו תהליכי שימור ושיחזור מאסיבי, חלקם בעבר הרחוק ורובם מאז שנות ה 90 ועד לימינו. פעולות השימור בישראל מהווה חלק מתנועה עולמית ההולכת ומתפתחת, מבססת את מקומה בסדרי העדיפויות הלאומיים ומקושרת ישירות לתחושת גאווה לאומית. מטרת ההשתלמות לחשוף את מורי השרך לתחום זה ולהעניק למורי הדרך כלי עזר נוסף בהדרכת אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים על מנת להוסיף מימד הן של ידע הועבר לתייר והן של חוויה אישית.

סדר יום למפגש שיתקיים בתאריך ה- 11/04/2021

09:00-08:30 – התכנסות וביצוע רישום משתתפים.

10:30-09:00 – הפילוסופיה של השימור – מה בין ארכיאולוגיה היסטוריה ומהו בכלל שימור. מהם עקרונות השימור ומהם פעולות השימור. מהם המונחים המקצועיים וכיצד השחזור משתלב בתוך פעולת השימור. מה חשיבותם שלל הערכים השונים וזיהויים בקביעת אופי פעולת השימור.

10:45-10:30 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

12:15-10:45 – תנועת השימור העולמית – כיצד נקבעו עקרונות השימור, האמנות הבינלאומיות והמקומיות בנושא. כיצד משפיעות האמנות על קביעת תהליכי השימור והצגת מקרי מבחן.

12:30-12:15 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

14:00-12:30 – על שיטות בניה העתיקות וכיצד משמרים מבנים, פסיפסים, טיח וכו ‘. כיצד ניתן לזהות פעולות שימור שבוצעו באתרים וכיצד משלבים את הנושא במהלך ההדרכה על מנת להוסיף מימד נוסף וחוויתי. דוגמאות מאתרים מרכזיים בארץ תוך דגש על הנעלם מהעין, הלא מוכר והמפתיע בהקשר לעבודות שימור שבוצעו. בין היתר נציג דוגמאות מבית שאן, ציפורי, קיסריה ועוד

14:00 – סיום, בדיקה ועדכון משתתפים נוכחים

ID מספר 605

מס’ השתלמות- 10

תאריך- 21 באפריל 2021

שימוש באמצעי עזר דיגיטליים להדרכה בשדה

שם המרצה- ד”ר רביק זרם

בידי רוב מוחלט של מורי הדרך והתיירים נמצאים זמינים אמצעים שעשויים להעצים את חווית התייר המטייל. ההשתלמות הזו תציג את האמצעים הזמינים ותחבר אותם לתייר המטייל בארץ.

סדר יום למפגש שיתקיים בתאריך ה- 21/04/2021

09:00-08:30 – התכנסות וביצוע רישום משתתפים.

10:30-09:00 – הרצאה ראשונה האמצעים הזמינים למורי הדרך, לתייר ולמבקר הישראלי טלפונים ניידים, מכשירי טאבלט, משפחות אנדרואיד ואייפון.
ציוד ואמצעים נדרשים ומה ואיך כדאי, איך ומה?

10:45-10:30 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

12:15-10:45 – הרצאה שנייה – איך עושים מה? היישומים המקצועיים היסודיים – תוכנות זמינות. מאגרי מידע ותוכן הזמינים למדריכים.

12:30-12:15 – הפסקה (עדכון רישום משתתפים נוכחים)

14:00-12:30 – הרצאה שלישית יסודות השימוש. הצורך למידע והעשרה של התייר בנקודות הביקור בארץ. מה קיים וזמין חינם לטובת הפעילות איך משתמשים ואיך פועלים עם אפליקציות היסוד הכנת החומר להדרכה, סידור המידע? ההרצאה מלווה בשפע הדגמות ואמצעים/

14:00 – סיום, בדיקה ועדכון משתתפים נוכחים