054-4801450
shoshmetz@yahoo.com
פתח תקווה

מידע אישי
נשואה ואם לארבעה בנים.
ילידת פתח תקווה ותושבת פתח תקווה

מידע מקצועי
מורת דרך משנת 1996
בוגרת סמינר למורים, התמחות בלימודי הטבע
מתמחה בתיירות פנים, ובעיקר בתיירות מבוגרים.
עוסקת בעיקר בהדרכה פרטית ובהדרכה מול מעסיקים.
מדריכה תלמידים במסגרת משרד החינוך.

חזון אישי למועצה
חיזוק מעמדה של האגודה בקרב החברים – ובקרב מורי הדרך שעדיין אינם חברים.
חיזוק מעמד האגודה מול המעסיקים
מאבק בהדרכה הבלתי חוקית