בעמוד זה נציג הזדמניות עבודה ותעסוקה של ספקים שונים במטרה להגדיל את היצע העבודה למורי דרך חברי אגודה.

לאחר הרשמה , מורי דרך שחברים באגודה יועברו לספק והוא על פי צרכיו יחזור למורה הדרך עם הצעת התעסוקה.

משרות שפתוחות למורי דרך:

להולדי טרוול  דרושים  מדריכים באיטלקית  ובצרפתית  . בתאריך 21.4 בנמל  חיפה  – המשרות אוישו!!

להולידיי טרוול דרושים מדריכים בגרמנית בלבד, בתאריך 27.4 בנמל אשדוד מדריכים בגרמנית בלבד. 

להצטרפות לאגודה לחצו>>