מועמד נכבד שלום רב,
להלן טופס הגשת מועמדות למוסדות האגודה הנבחרים והם מועצת האגודה וועדת ביקורת.

אנו מקווים שהטופס יעזור לכל מועמד שתוהה מה עליו לרשום ומה יפורסם לציבור הבוחרים בשמו. הטופס כולל מידע אישי, מידע מקצועי והחשוב ביותר הוא החזון האישי שלכם בנוגע לתחומי הפעילות שאתם מוצאים כחשובים לפעול בהם לכשתיבחרו.

אנחנו מציעים לכל מועמד לכלול את הפרטים הרלוונטיים ביותר שיעזרו לכם בבואכם להיבחר.

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך ה-23.5.24.

בהצלחה רבה,
חברי צוות וועדת הבחירות
רוני פלד – יו”ר
נורית נבט – חברת וועדה
אליאס מועלם – חבר וועדה