הזמנה למפגש זום | יום חמישי 08.02.24 | בשעה 19:00

לקראת הבחירות שיערכו ב 28/05/2024, אנחנו עורכים מפגש זום.

את המפגש יעבירו גנית פלג יו”ר האגודה ורוני פלד יו”ר וועדת בחירות. 

נספר על תהליך הבחירות, על תפקידי מועצת האגודה ותפקידים נוספים אליהם ניתן להתנדב בכדי להשפיע ולתרום.