שת”פ אגודת מורי הדרך עם משרד החינוך

מורי דרך יקרים,

אגודת מורי הדרך עובדת ימים כלילות בשיתוף גורמים שונים לרבות האגף המקצועי של משרד התיירות, כדי למצוא בימים אלו פתרונות ארגוניים עבור מורי הדרך.

הודות לכישורי מורי הדרך בהדרכה וידיעת תחומי דעת רבים מצאנו לנכון לחבור למשרד החינוך למציאת פתרון תעסוקתי עבורכם.
שיתוף הפעולה המוצע עם משרד החינוך הינו שילוב מורי דרך כעוזרי חינוך בשנת הלימודים תשפ”א, כתמיכה מיוחדת לבתי הספר בעת הקורונה. זאת במטרה לסייע למורי הדרך להשתלב בתעסוקה מחד, ומאידך לאפשר המשך למידה פיזית בבתי הספר במתכונת של קבוצות (קפסולות).
התוכנית תופעל במהלך שנת הלימודים תשפ”א בכיתות ג’ – ד’ בבתי ספר יסודיים בחינוך הרגיל- החינוך הרשמי, במוכר, שאינו רשמי ובמוסדות הפטור.
הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות, לאורך כל שעות הלימודים בימים: ראשון עד חמישי. עוזרי חינוך יוכלו להשתלב בהיקף של עד 25 שעות שבועיות + 15 שעות הכנה במהלך השנה.


נמשיך לפעול למענכם בתקופה מאתגרת זו.


אתכם,
האגף להכשרה מקצועית במשרד התיירות