מכתב לשר התיירות בנושא הסכם השלום עם מדינות המפרץ

להלן מכתב שנשלח לשר התיירות אסף זמיר, מיו”ר האגודה מר אלי מלול מילוא.

כבוד השר,
ראשית נברך את מדינת ישראל וממשלת ישראל, בחתימה הקרבה על הסכמי שלום עם מדינות המפרץ .
כיו”ר אגודת מורי הדרך בישראל, המובילים את התיירים בשבילי ארצנו ודרכי האבות,
ברצוני להביא לתשומת ליבו של כבוד השר את הצורך העולה, בהסדרת התיירות הנכנסת, הצפויה להגיע לביקור בארצנו.
ארצנו התברכה באתרי דת ומורשת הקדושים בעולם ובהם אתרים מוסלמים קדושים לאיסלם.
כולי תקווה שיבקרו בהם כמה שיותר תיירים מהעולם ובהם תיירי מדינות המפרץ.
מורי הדרך, נושאי רישיון משרד התיירות, מוסמכים ומוכשרים להדריך את התיירים בתחום דת האיסלם.
אני פונה אל כבודו בבקשה כי בעת ניסוח נספח התיירות להסכם השלום, יודגש כי התיירים שיגיעו מארצות האיסלם, יתקבלו ויודרכו בעת ביקורם אך ורק על ידי מורי דרך מקצועיים בתחומם ומוסמכים בעלי רישיון.
עתידם המקצועי ופרנסתם של מורי הדרך המוסמכים על פי חוק, הם בעלי חשיבות עליונה, הן בימי שיגרה ובמיוחד נוכח העתיד הלוט בערפל בדבר המשך הגעת קבוצות תיירים לביקור בישראל.
כבוד השר,
אני מקדים פנייתי זו אליך, בשל לקחי העבר ועל מנת לצמצם את האפשרות שייקבעו עובדות אחרות, אותן לא ניתן יהיה לתקן מאוחר יותר.
אסיים בברכה על הכינון הקרוב של הסכם שלום בין ממשלת ישראל לאיחוד האמירויות.
אין ספק כי הסכם זה יהווה קידום משמעותי לתיירות הנכנסת בישראל ולענף התיירות כולו.

שאו ברכה,

אלי (מלול) מילוא
יו”ר אגודת מורי הדרך בישראל