צעד נוסף להשבת ענף התיירות ארצה

אגודת מורי הדרך שבה ומברכת את שרי התיירות והבריאות לקראת הצעד הנוסף להשבת ענף התיירות ארצה במסגרת מתווה הקבוצות.
הדרישה לביצוע בדיקת pcr בכל 72 שעות מעיבה על המתווה החיובי ויוצרת אילוצים לוגיסטים מורכבים לביצועה. נדרוש לבחון שוב הנחיה זו ולבטלה כדי למנוע רציפות טיול לקבוצות.

אנו שבים ומזכירים כי גם במתווה זה מדובר על העסקת מספר מצומצם של מורי דרך ועל חובת הממשלה לבחון ולאשר תמיכה כלכלית למאות מורי הדרך אשר אינם מועסקים ואינם זכאים לשום סיוע מתחילת חודש יולי. מורי דרך אלו חיוניים לקראת השבת התיירות בעתיד ואסור להפקירם בעת הזאת.