טקס חילופי השרים לכנסת ה- 25

שלום חברים,
שנה חדשה החלה וביומה הראשון נכנסו השרים החדשים  של הכנסת ה- 25 למשרדיהם ולתפקידם החדש. ביום ראשון ה- 1.1.23 הוזמנה אגודת מורי הדרך והשתתפה היו”ר גנית פלד כנציגת מורי הדרך בישראל בטקס חילופי השרים. 

שר התיירות הנכנס מר חיים כץ  הביע את שביעות רצונו “משרד התיירות הוא המשרד שממש ביקשתי להיכנס אליו “על פי דבריו למשרד תפקיד חשוב בכלכלה ובהסברת פניה היפות של מדינת ישראל ולצורך כך צריך להשקיע משאבים וכסף לפיתוח תשתיות ושיפור הקיימות.
“עלינו להמשיך ולהשתפר בשירות לתייר הן מחול והן זה הישראלי.”

בפגישת ההיכרות איתו ציינתי וחיזקתי כי מורי הדרך הם השגרירים האמונים על מנת להוביל להסביר ולהנגיש את הארץ למטיילים.

אין זה סוד שמורי הדרך בישראל הם הגוף המקצועי שמעמדו הוסדר בחוק
“חוק שירותי תיירות ” במסגרת זאת אמון משרד התיירות על הכשרת מורי הדרך והענקת רישיון . על מנת לעמוד בדרישות מתקיימות השתלמויות ומורי הדרך לעולם ישאפו כערך ללמוד ולחזק את ידיעותיהם בכל תחום העוסק בהובלת המטיילים שלו מבית ומחוץ.

אנו רואים במשרד התיירות את הגוף הראשי והמחויב לדאוג לכך שמעמדנו המשפטי והמקצועי לא יפגע שכן זהו אינטרס ראשי במעלה בחוויית התייר ועל כן בדעתנו להילחם על כך.