מאבק אגודת מורי הדרך לקבלת צו הרחבה

לידיעת כלל מורי הדרך בישראל

ולידיעת מורי הדרך העוסקים בתיירות פנים ובתיירות חינוכית בפרט

אגודת מורי הדרך בישראל, בשיתוף לשכת מארגני תיירות נכנסת,
החליטו ליזום באופן תקדימי פנייה אל מול הממונה על צווי ההרחבה במשרד העבודה ואל מול התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל – על מנת לקדם צו הרחבה למורי דרך.

המשמעות של צו ההרחבה היא השוואת שכר העבודה היומי של מורי הדרך בתיירות פנים לשכר העבודה היומי בתיירות נכנסת.

לידיעתכם: התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, בראשות טלי לאופר, מתנגדת לצו ההרחבה.

נמשיך להיאבק על מנת להשוות את שכרם של מורי הדרך בתיירות פנים ובתיירות חינוכית, לשכרם של מורי הדרך בתיירות נכנסת.

אגודת מורי הדרך
פועלת למענכם

בברכה,

אליהו מילוא (מלול), יו”ר

אגודת מורי הדרך בישראל