ביטול השתלמויות לשנת 2020

מכתב מיו”ר האגודה בדימוס מר בני כפיר האגודה לשר התיירות, ח”כ אסף זמיר משרד התיירות י”ם.

הנדןן: בקשה לביטול השתלמויות לשנת 2020

שנת 2020 נפתחה בתקווה גדולה ונעצרה במשבר הקורונה שפגע בכל המדינה.

מורי הדרך חייבים לעשות כל שנה השתלמות אחת במשך שנתיים כדי לקבל את הרישיון.

השנה, משבר הקורונה הביא את רוב מורי הדרך למשבר כלכלי גדול.

אודה לך באם תקבל את בקשתי לעזור למורי הדרך שצריכים לעשות השתלמות אחת ל 2020 ולבטל אותה, ולאשר קבלת רישיון 2021 .

בקשתי היא רק להשתלמות 2020 ומי שמחויב ליותר השתלמויות יצטרך לעשות אותן.

מהלך שכזה יעזור למורי הדרך כלכלית. משרד התיירות ייתן כך עזרה חשובה למורי הדרך בישראל.

בכבוד רב ובברכה, בני כפיר יו”ר האגודה והנהלת האגודה.

העתק: מר אמיר הלוי, מנכ”ל משרד התיירות.

מענה משרד התיירות בטיוטת תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)(הוראת שעה), התש”ף – 2020

במסגרת התמודדותה של מדינת ישראל עם נגיף הקורונה, חלק מהפעולות הראשונות שננקטו היו סגירת השמיים ואיסור כניסת תיירים לארץ. סגירה זו פגעה אנושות באלו שפרנסתם מתבססת בעיקרה על תיירות נכנסת וביניהם מורי הדרך.

הפגיעה הכלכלית במורי הדרך החלה כבר בחודש פברואר, ולמעשה השביתה את עבודת מורי הדרך במהלך השנה הנוכחית והינה צפויה להשבית את עבודתם לכל הפחות עד המחצית הראשונה של שנת 2021.

נוכח מציאות זו נוצר מצב שכ-8000 מורי הדרך בישראל, אשר לא התפרנסו כבר תקופה ממושכת, נדרשים בסיום שנת 2020 לשלם אגרת חידוש רישיון לשנתיים בגובה של 263 ₪ ולהשלים השתלמויות מקצועיות (שתי השתלמויות בשנתיים) אשר כרוכות גם הן בתשלום, וזאת על מנת שתוקף רישיונם לא יפוג.

מטרת התקנות הינה להקל על מורי הדרך על ידי כך שרישיונם יחודש לשנת 2021 ללא תשלום אגרה. בתום שנת 2021 ישלמו מורי הדרך אגרה עבור שנת 2022 בגובה מחצית מסכום האגרה הדו-שנתית. כמו כן, חובות ההשתלמויות ידחו בשנה ומורי הדרך יוכלו להשלימן במהלך שנת 2021, זאת בהתאם לנוהל פנימי של משרד התיירות בעניין רישוי מורי דרך.